Stage aanvraag

Stage aanvraag schooljaar 2020-2021

Gelieve dit formulier zo volledig mogelijk in te vullen indien je bij ons stage wenst te lopen. Doe het bij voorkeur elektronisch door dit ingevulde bestand bij een e-mail te voegen.  Aanvragen worden pas verwerkt na het ontvangen van deze ingevulde aanvraag.

Afhankelijk van de vakken die u wenst te geven, mailt u voor het KSO (kunst secundair) of het DKO (deeltijds kunstonderwijs) naar één van volgende directeurs:

KSO:                  Els Talloen                els.talloen@aalst.be
DKO:                  Wouter Cornillie       wouter.cornillie@aalst.be
          

Alle praktische info (lesuren, schoolreglement, agenda,…) kan je vinden op de website van de school.
Afspraken wat didactisch materiaal, lesvoorbereiding, inhoud, materieel,…betreft, dienen op voorhand met de vakleerkracht besproken te worden.
Stel je aanvraag niet uit, want de eerste aanvragen worden ook het eerst behandeld. Indien er een overbezetting dreigt, worden stage aanvragen niet meer aanvaard..

Wij verwachten van de studenten stage kandidaten dat zij grondig onderlegd zijn in de beeldende vakken omdat dit werkelijk noodzakelijk is om in het kunstonderwijs les te kunnen geven. Degelijke kennis van het waarnemingstekenen en materiaal- en techniekkennis zijn een must. Het is dan ook zo dat wij soms stagiairs sterk afraden bij ons stage te lopen tenzij zij ons van het vorige kunnen overtuigen door bijvoorbeeld kunstonderwijs van het lange type te hebben genoten

of doordat zij bijvoorbeeld zelf KSO hebben genotenof momenteel nog steeds deeltijds kunstonderwijs bijvolgen of door middel van een portfolio dat deze basisvaardigheden kan illustreren. Wij wensen je alvast een goede stageperiode toe.

Academie voor Beeldende Kunsten
Capucienenlaan 8 - 9300 Aalst
Tel. 053 72 39 65
academiebeeldendekunsten@aalst.be

Stageaanvraag ABK 2020-2021