5 en 6 AVV

5 & 6 Audiovisuele Vorming (AVV)=doorstroom

In de 3de graad van Audiovisuele Vorming (AVV) wordt intensief verder gewerkt aan de vakken uit de 2de graad, Beeldende en Audiovisuele Vorming. Naast een basispakket van 3 uur Fotografie en 3 uur Film kies je een extra pakket van nog eens 6 uur Fotografie of Film (major). Deze optie laat je toe om je specifieker voor te bereiden op het Hoger Onderwijs. Je bespreekt de verschillende aspecten en vertegenwoordigers van Foto/Film en de aanwendingen van het medium (analytisch) en zet je inzichten om in persoonlijke oefeningen (synthetisch). Je bent in staat om zelfstandig te werken naar inhoud én naar organisatie.

In Kunstbeschouwing onderzoek je kunsthistorische themata en actuele vormen en toepassingen van diverse multimedia. Zoektocht, proces en eindresultaat zijn elk van groot belang. Start je voor het eerst in deze richting? Een speciale reeks beginnersoefeningen en jouw inzet en enthousiasme zorgen ervoor dat je snel de nodige technische bagage hebt.

Naast de kunstvakken is ook het aandeel van de algemeen vormende vakken van groot belang. De specifieke uitbreiding in de taalvakken werkt aan de verschillende vaardigheden en het aanmaken en bewerken van verschillende tekstgenres. Zij ondersteunen de kunstvakken én garanderen een brede algemene opleiding. Projecten, studiereizen in binnen- en buitenland en een persoonlijk eindwerk  in het laatste jaar worden georganiseerd in functie van de symbiose tussen theorie en praktijk. Onderzoek, actualiteit van het werk, kritische reflectie en creatieve verwerking zijn daarbij de grote pijlers. Het eindwerk toont de organisatie en zelfredzaamheid die nodig zijn in de opleidingen in het Hoger Onderwijs, het theoretische luik van het eindwerk is een oefening in analyse en synthese van een bronnenonderzoek, vervat in eigen visie. 

Het programma richt zich op doorstroming naar het Hoger Onderwijs, specifiek in de velden van Fotografie, Film, Radio en TV, Kunstwetenschappen en Archeologie, en allerhande richtingen in Multimedia en Communicatietechnologie. Daarnaast is de richting ook een voorbereiding op het Hoger Onderwijs in het algemeen.

 

Weetje: De Academie van Aalst is sinds 1994 gevestigd op het huidige adres. Voordien had de Academie zijn stek in onder meer het Oud Hospitaal (momenteel ‘t Gasthuys Stedelijk Museum), de zolder van het stadhuis en het belfort.

5 en 6 AVV (3de graad) 

Basis (21u) Lesuren
Aardrijkskunde 1    
Engels 3
Frans 3
Natuurwetenschappen 2
Geschiedenis 1
Levensbeschouwing (keuze) 2
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 3 -> 4
Wiskunde 4 -> 3    
Specifiek gedeelte (15u)  
Fotografie basis 3
Film basis 3
Major Film of Foto 6
Kunstbeschouwing 3


* Voor deze richting geldt een maximumcapaciteit.