5de en 6de jaar AVV

In de 3de graad van Audiovisuele Vorming (AVV) wordt er intensief verder gewerkt aan de vakken uit de 2de graad. In Fotografie wordt er apart nadruk gelegd op digitale fotografie en studiofotografie. In alle praktijkvakken krijg je naast een kunsthistorisch kader ook een inzicht in de actuele vormen en toepassingen van de verschillende multimedia. De opdrachten dienen als uitdagingom technische vaardigheden te combineren met een individuele visie. Zoektocht, proces en eindresultaat zijn elk van groot belang. Start je voor het eerst in deze richting? Een speciale reeks beginnersoefeningen en jouw inzet en enthousiasme zorgen ervoor dat je in de loop van het 1ste jaar voldoende praktische kennis verwerft om deze richting tot een goed einde te brengen. 

Naast de kunstvakken zijn ook de algemeen vormende vakken van groot belang. Zij ondersteunen de kunstvakken enerzijds, maar garanderen tevens een brede algemene opleiding anderzijds. Projecten, studiereizen in binnen- en buitenland en een individuele geïntegreerde proef (GIP) in het laatste jaar worden georganiseerd in functie van de symbiose tussen theorie en praktijk. Het programma richt zich op doorstroming naar het hoger onderwijs, specifiek in de velden van fotografie, film, radio en tv, allerhande richtingen in journalistiek en mediakunde. Daarnaast is de richting ook een voorbereiding op hoger onderwijs in het algemeen.

5 en 6 AVV (3de graad) *

Algemene Vakken  Lesuren
Aardrijkskunde 1    
Engels 2
Frans 2
Natuurwetenschappen 2
Geschiedenis 1
Levensbeschouwing (keuze) 2
Kunstgeschiedenis 2
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 3
Wiskunde 2    
Praktijkvakken  
Video-Audio 4
Fotografie 4
Major Audiovisuele Vorming 4
-Film/Audio  
-Fotografie  
Esthetica Film 1
Esthetica Foto 1
Beeld en Media 1
 Onderzoek Actuele Kunst 1
Vaktechnologie Audiovisuele 1
Geïntegreerde proef (6de jaar)  

* Voor deze richting geldt een maximumcapaciteit.