5de en 6de jaar AVV major foto of film

In de 3de graad  van Audiovisuele Vorming (AVV) wordt intensief verder gewerkt aan de vakken uit de 2de graad. Naast een basispakket van 4 uur Fotografie en 4 uur Video-Audio kiest de leerling een extra pakket van nog eens 4 uur Fotografie of Video-Audio (major). Deze optie laat de leerling toe zich specifieker voor te bereiden op het hoger onderwijs. Zelfstandig kunnen werken naar inhoud en naar organisatie is een ‘must’.

Naast een kunsthistorisch kader onderzoekt de leerling ook actuele vormen en toepassingen van diverse multimedia. De opdrachten dagen je uit om technische vaardigheden te combineren met een individuele visie. Zoektocht, proces en eindresultaat zijn elk van groot belang. Start je voor het eerst in deze richting? Een speciale reeks beginnersoefeningen en jouw inzet en enthousiasme zorgen ervoor dat je snel de nodige technische bagage hebt.

Naast de Kunstvakken is ook het aandeel van de Algemeen Vormende vakken van groot belang. Zij ondersteunen de kunstvakken én garanderen een brede algemene opleiding. Projecten, studiereizen in binnen- en buitenland en een individuele geïntegreerde proef (GIP) in het laatste jaar worden georganiseerd in functie van onderzoek, actualiteit van het werk, kritische reflectie en creatieve verwerking.

Het programma richt zich op doorstroming naar het hoger onderwijs, specifiek in de velden van fotografie, film, radio en TV, allerhande richtingen in journalistiek en mediakunde. Daarnaast is de richting ook een voorbereiding op het hoger onderwijs in het algemeen.

Optie: keuzepakket van 4 uur Fotografie of 4 uur Video-Audio*. De keuze geldt voor de 2 jaren van de 3de graad.

*het keuzepakket van 4 uur Video-Audio wordt georganiseerd vanaf 5 leerlingen.

 

Weetje: De Academie van Aalst is sinds 1994 gevestigd op het huidige adres. Voordien had de Academie zijn stek in onder meer het Oud Hospitaal (momenteel ‘t Gasthuys Stedelijk Museum), de zolder van het stadhuis en het belfort.

5 en 6 AVV (3de graad) major foto of film*

Algemene Vakken  Lesuren
Aardrijkskunde 1    
Engels 2
Frans 2
Natuurwetenschappen 2
Geschiedenis 1
Levensbeschouwing (keuze) 2
Kunstgeschiedenis 2
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 3
Wiskunde 2    
Praktijkvakken  
Video-Audio 4
Fotografie 4
Major Audiovisuele Vorming 4
-Film/Audio  
-Fotografie  
Esthetica Film 1
Esthetica Foto 1
Beeld en Media 1
 Onderzoek Actuele Kunst 1
Vaktechnologie Audiovisuele 1
Geïntegreerde proef (6de jaar)  


* Voor deze richting geldt een maximumcapaciteit.