Artistiek Pedagogisch Project

Artistiek Pedagogisch Project

ARTISTIEK PEDAGOGISCH PROJECT STEDELIJKE ACADEMIE VOOR BEELDENDE KUNSTEN AALST (DKO)

1. Terminologie Project: een project is een gestructureerde opdracht waarbij bepaalde doelstellingen geformuleerd en nagestreefd worden. De doelstellingen bevinden zich permanent in een toestand van evolutie: evaluatie, ontwikkeling en bijsturing. Deze evolutie dient een evenwicht na te streven tussen enerzijds evaluatie en bijsturing en anderzijds verworven kennis en ervaring. Artistiek: het artistieke getuigt van een algemene en specifieke kunstzinnigheid. De algemene kunstzinnigheid toont zich in de veelheid van activiteiten die betrekking hebben op de menselijke creativiteit. De specifieke kunstzinnigheid toont zich in de toepassing van een welbepaalde kunstuiting, waarvan theoretische kennis, techniek, stilistiek en individuele creativiteit de dragers zijn. Pedagogisch: het pedagogisch aspect omvat de opvoedkundige waarden. Algemene opvoedkundige waarden tonen zich voornamelijk in een humaan verantwoorde attitude van individuen en groepen tegenover mekaar. Specifieke opvoedkundige waarden hebben voornamelijk betrekking op de gekozen discipline(s). Deze opvoedkundige waarden worden bijgebracht vanuit onderwijskundige modellen. Hierbij dient het onderwijsproces een gelijkwaardige verhouding te hebben in relatie tot het beoogde minimumeindresultaat.

2. Onderwijsopdracht Het deeltijds Kunstonderwijs aan de Academie voor Beeldende Kunsten heeft de bedoeling: − de voorbereiding van jongeren op het Hoger Kunstonderwijs. − de actieve kunstbeoefening op een zo hoog mogelijk peil brengen. − de cultuurparticipatie te bevorderen. − de passieve kunstbeleving te verdiepen. − het levenslang en levensbreed leren.

3. Maatschappelijke opdracht Dit onderwijs zal de leerling de middelen aanreiken om zich op een esthetisch en communicatief betekenisvolle wijze in beelden uit te drukken. Het brengt bovendien meer begrip bij voor het onbekende en een verrassende kijk op het bekende, zodat de vanzelfsprekende aanvaarding van wat ons vertrouwd is, wordt gerelativeerd ten voordele van een kritische kijk op de wereld en de samenleving. Kunst biedt een reflectie en een verbeelding van de “condition humaine”, zodat de leerlingen niet alleen leren hun talenten te verwezenlijken, maar ook alternatieve inzichten in het bestaan kunnen verwerven. Zelfs als kunstuitingen overwegend esthetische ervaringen zijn, zullen zij de individuele autonomie bevorderen. Tenslotte kan men pas werkelijk een keuze maken om te genieten van één of andere kunstvorm, wanneer men eerst van het bestaan ervan op de hoogte wordt gebracht. In een sfeer van openheid kan de leerling in discussie gaan met de leerkracht, wat de zelfstandigheid en de ontplooiing tot een artistiek bewuste persoonlijkheid zal bevorderen. Dit is geen gemakkelijke opgaven want, in de woorden van J.S. Mill “de gave zich blijvend te verbazen over en te interesseren aan natuur, de kunsten, wetenschappen, poëzie, geschiedenis en toekomst van de mens vormt een tere plant, die veelvuldig, voordat zij tot wasdom is gekomen wordt vertrapt.”