Artistiek Pedagogisch Project

 

 

“Ik zie de experimentelen, of ze zich nu kunstenaars noemen of niet, als mensen die de volwassenheid, met de gewenning aan prikkels, zien als zachtjes doodgaan.
Met stunt en vliegwerk worden steeds nieuwe prikkels binnengehaald, waardoor steeds weer een staat van prikkelbaarheid en daarmee een staat van leven wordt bereikt.”

 D. Hillenius

 

“Doorheen de meubelontwerpen kan je de geschiedenis van de mens ontdekken omdat de mens steeds weer opnieuw hetzelfde object wil hertekenen. Er zijn al 50.000 stoelontwerpen. Het heeft eigenlijk geen zin om een nieuwe stoel te willen tekenen.
De zin zit in de behoefte van de mens om altijd weer opnieuw hetzelfde te doen, maar telkens te getuigen van een nieuwe sensibiliteit.”  
                                                 

 Mario Bota

 

“Als je werkelijk hebt kunnen zien dat iedere kleur verandert door een veranderde omgeving, dan zal je allicht beseffen dat je iets hebt geleerd over het leven zowel als over de kleur.”

 Jozef Albers

 

Het Deeltijds Kunstonderwijs aan de Academie voor Beeldende Kunsten heeft de bedoeling:

 

  • de voorbereiding van jongeren op het Hoger Kunstonderwijs
  • de actieve kunstbeoefening op een zo hoog mogelijk peil te brengen.
  • de cultuurparticipatie te bevorderen.
  • de passieve kunstbeleving te verdiepen.
  • het levenslang en levensbreed leren.
     

Dit onderwijs zal de leerling de middelen aanreiken om zich op een esthetisch en communicatief betekenisvolle wijze in beelden uit te drukken .Het brengt bovendien meer begrip bij voor het onbekende en een verrasende kijk op het bekende, zodat de vanzelfsprekende aanvaarding van wat ons vertrouwd is,wordt gerelativeerd ten voordele van een kritische kijk op de wereld en de samenleving.

 

Kunst biedt een reflectie en een verbeelding van de "condition humaine", zodat  de leerlingen niet alleen leren hun talenten te verwezenlijken, maar ook alternatieve inzichten in het bestaan kunnen verwerven.Zelfs als kunstuitingen overwegend esthetische ervaringen zijn, zullen zij de individuele autonomie bevorderen
Tenslotte kan men pas werkelijk een keuze maken om te genieten van één of andere kunstvorm, wanneer men eerst van het bestaan ervan op de hoogte wordt gebracht.

 

In een sfeer van openheid kan de leerling in discussie gaan met de leerkracht, wat de zelfstandigheid en de ontplooiing tot een artistiek bewuste persoonlijkheid zal bevorderen.Dit is geen gemakkelijke opgave want, in de woorden van J.S. Mill "de gave zich blijvend te verbazen over en te interesseren aan natuur, de kunsten, wetenschappen, poëzie, geschiedenis en toekomst van de mens vormt een tere plant, die veelvuldig, voordat zij tot wasdom is gekomen wordt vertrapt."