Contact KSO

TEAM KSO - Dagonderwijs

 


 

Directie & secretariaat

directie KSO
els.talloen@aalst.be
tel. 053 72 39 21

secretariaat KSO

karlijn.matthys@aalst.be
tel. 053 72 37 51
+schoolongevallen leerlingen KSO/DKO
 

anouk.dupont@aalst.be
ineke.waumans@aalst.be

tel. 053 72 31 37
+personeelsadministratie KSO

joeri.moreels@aalst.be
tel. 053 72 39 65
+uitlenen van een leerlingenlaptop +huur locker +sleutel&badgebeheer KSOstage aanvraag (niet meer mogelijk voor schooljaar '23-'24)
els.talloen@aalst.be
tel. 053 72 39 21

 

algemeen (mailbox wordt niet dagelijks bekeken, gelieve geen attesten door te mailen naar dit adres)
academie.kso@aalst.be
tel. 053 72 39 65
 

Onze Academie is steeds gesloten tijdens schoolvakanties. En ook telefonisch niet bereikbaar.

Leerlingbegeleiding KSO


te bereiken via Smartschool-> 
tel. 053 72 37 75 of 053 72 39 65

Verantwoordelijken: An Troffaes & Marnix De Wit & Kusum Mertens

 

Leerlingensecretariaat KSO

2e graad
katrien.vandenborre@aalst.be
tel. 053 72 39 22

3e graad+boekenverantwoordelijke
nancy.denhaese@aalst.be
ineke.waumans@aalst.be
tel. 053 72 39 18

extra muros en "buitenlocatie De Kat"+ UITPAS
kim.robyns@aalst.be
tel. 053 72 35 86

CLB  Aalst KSO
Zonnestraat 25, 9300 AALST
Nancy.van.den.eeckhout@clbaalst.be
0493 40 50 27 (werktelefoon)
053 60 32 80 (CLB algemeen)
Account Smartschool 'Nancy CLB

Contactgegevens CLB

Contactgegevens CLB

Afwijkende zomer- open!ngsuren KSO

Het KSO secretariaat is beschikbaar tijdens de afwijkende openingsuren, in de zomer:

Van 1 juli tem 11 juli 2024 : van maandag tot vrijdag: 9 uur tot 16u, op woensdag tot 12 uur

Van 19 augustus tem 30 augustus 2024 : van maandag tot vrijdag: 9 uur tot 16u, op woensdag tot 12 uur
 

Extra info voor leerlingen met een GC/GON/gemotiveerd verslag: -> er zijn ook 2  inschrijvingsdata voorzien voor leerlingen met bv. een GC / GON / gemotiveerd verslag.
Gelieve naar een afspraak te vragen op 4/7* of op 23/8* om stap 2 van 2, namelijk de inschrijving vervolledigen> op school in orde te brengen finaal.
Op deze 2 data is onze leerlingenbegeleiding ook aanwezig op school om al onmiddellijk alles in werking te stellen voor bv: speciale schooltrajecten, ondersteuning enz...
Maar uiteraard ook welkom op onze andere inschrijvingsdata: de eerste week van juli en/of de laatste 2 weken van augustus.

 

We willen ook nog even informeren dat het komende schooljaar start als volgt:

Leerlingen van het KSO starten op maandag 2 september 2024

DKO weeklessen starten op dinsdag 3 september 2024

DKO weekendlessen starten op vrijdag 6 september 2024

 

!!Tussen 14 juli en 18 augustus '24  is onze Academie volledig gesloten. Ook het DKO secretariaat sluit dan zijn deuren.

Stage aanvraag schooljaar 2023-2024

Gelieve dit formulier zo volledig mogelijk in te vullen indien je bij ons stage wenst te lopen. Doe het bij voorkeur elektronisch door dit ingevulde bestand bij een e-mail te voegen.  Aanvragen worden pas verwerkt na het ontvangen van deze ingevulde aanvraag.

Afhankelijk van de vakken die u wenst te geven, mailt u voor het KSO (kunst secundair) of het DKO (deeltijds kunstonderwijs) naar één van volgende directies:

KSO:                 Els Talloen             els.talloen@aalst.be

-> Yannick Van Landschoot &  Pieter De Clercq

DKO:                 Wouter Cornillie      wouter.cornillie@aalst.be 

Alle praktische info (lesuren, schoolreglement, agenda,…) kan je vinden op de website van de school.
Afspraken wat didactisch materiaal, lesvoorbereiding, inhoud, materieel,…betreft, dienen op voorhand met de vakleerkracht besproken te worden.
Stel je aanvraag niet uit, want de eerste aanvragen worden ook het eerst behandeld. Indien er een overbezetting dreigt, worden stage aanvragen niet meer aanvaard..

Wij verwachten van de studenten stage kandidaten dat zij grondig onderlegd zijn in de beeldende vakken omdat dit werkelijk noodzakelijk is om in het kunstonderwijs les te kunnen geven. Degelijke kennis van het waarnemingstekenen en materiaal- en techniekkennis zijn een must. Het is dan ook zo dat wij soms stagiairs sterk afraden bij ons stage te lopen tenzij zij ons van het vorige kunnen overtuigen door bijvoorbeeld kunstonderwijs van het lange type te hebben genoten

of doordat zij bijvoorbeeld zelf KSO hebben genoten of momenteel nog steeds deeltijds kunstonderwijs bijvolgen of door middel van een portfolio dat deze basisvaardigheden kan illustreren. Wij wensen je alvast een goede stageperiode toe.

Stedelijke Academie voor Beeldende Kunsten - KSO/DKO
Capucienenlaan 8 - 9300 Aalst
Tel. 053 72 39 65

Stage aanvraag