4 ABV

Architecturale en Beeldende Vorming (4ABV)=doorstroom

In Architecturale en Beeldende Vorming (4ABV) maak je kennis met de basis van architectuurtekenen enerzijds en basis van beeldende kunst en waarnemingstekenen anderzijds. Het waarnemen en weergeven van de werkelijkheid vergen een technische vaardigheid, maar bovenal een eigen, originele en kritische verwerking. In Project Toegepaste beeldende vorming werk je rond maatschappelijke en wetenschappelijke thema’s op een creatieve manier.

De theorievakken zorgen in de basis en in het specifieke gedeelte voor deze opleiding voor een goede voorbereiding voor de vormingsrichtingen van de 3de graad. Er gaat extra aandacht naar Wiskunde en Wetenschappen en naar de vreemde talen, Engels en Frans. Er wordt vaak vakoverschrijdend gewerkt met toepassingen uit de kunstvakken. Via projectwerk en een geïntegreerde werkweek worden de banden tussen theorie en kunstpraktijk op creatieve wijze versterkt.

Na de 2de graad kan je een gemotiveerde keuze maken voor een beeldende of architecturale vormingsrichting in de 3de graad.

Na het behalen van je diploma KSO stroom je door naar Hoger Onderwijs, bij uitstek naar het hoger kunstonderwijs. Andere interessevelden waarop de richting aansluit, zijn kunstwetenschappen, archeologie, communicatiewetenschappen, onderwijs en journalistiek. 

Meer info over aansluiting in het secundair en hoger onderwijs: www.onderwijskiezer.be

Alg. doelstelling

De tweede graad beeldende en architecturale kunsten is in de eerste plaats een algemene opleiding in praktische en theoretische zin. De leerlingen maken kennis met de basis van architectuurtekenen enerzijds en met de technieken en materialen uit de beeldende kunsten anderzijds. In de beeldende vakken ligt de nadruk op het leren kijken naar en weergeven van de werkelijkheid.

Na de 2de graad moet de leerling een gefundeerde keuze maken voor een beeldende, architecturale of andere richting in de 3de graad.

Profiel

- interesse en motivatie in kunst en cultuur

- interesse in actualiteit

- nieuwsgierig zijn naar nieuwe onderwerpen in praktijk en theorie

- bereid zijn om creatief bezig te zijn

- openstaan voor kritiek

- respect voor materiaal, werk, tijdschema’s, medeleerlingen,leerkrachten en school

- zelfstandig en in groep kunnen werken

- theoretische basiskennis is vereist voor de algemene vakken om te kunnen starten in de  2de graad

- bereid zijn om thuis te werken voor school: taken afwerken en voorbereiden, lessen studeren

Praktijkvakken

- Architecturale vorming:

gebruik van tekeninstrumenten aanleren, ruimtelijk inzicht bijbrengen, voorstellen van volumes in vlak en ruimte

- waarnemingstekenen:

leren kijken naar de werkelijkheid om ze te kunnen weergeven

- beeldende vorming:

initiatie in de technieken en materialen uit de beeldende kunsten

Theorie/praktijk

- Algemene vakken en praktijkvakken zijn beide belangrijk om te kunnen doorstromen naar de 3de graad en om een juiste studiekeuze te kunnnen maken.

 

4ABV (2de graad)*

Algemene Vakken BASIS 24 lesuren
Aardrijkskunde 1
Natuurwetenschappen 3
Engels 3
Frans 3
Geschiedenis 1
Levensbeschouwing (keuze) 2
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 4
Wiskunde 5
Specifieke Vakken 10 lesuren
Architecturale Vorming 2
Beeldende Vorming 2D/3D 2
Waarnemingstekenen 2
Project Toegepaste Beeldende Vorming (STEAM) 2
Kunstbeschouwing 2
TOTAAL per week 34 lesuren

 

 

* Voor deze richting geldt een maximumcapaciteit.