4de jaar AVV

In Audiovisuele Vorming (AVV) leer je bewust en kritisch omgaan met beelden: bestaande en zelfgemaakte, stilstaande en bewegende. 

In de beide estheticavakken bekijk je ondere andere het ontstaan van fotografie en film. Het begrijpen en leren kennen van deze media is tevens een belangrijke theoretische basis voor je eigen praktijkwerk. Datzelfde geldt voor Beeld- en Mediacultuur, waarin verschillende manieren om naar kunst te kijken en om kunst/werk te ontleden worden onderzocht. In de uren Fotografie, Video/Audio en Beeldende Vorming, gaat de leerling vooral zelf aan de slag. Opnames, concept, printen, bewerken vragen een doorgedreven inzet en een oog voor originaliteit en verzorgde afwerking. 

Zowel in de kunstvakken als in de algemeen vormende vakken is er een niet te onderschatten gedeelte theorie. Via projectwerk en een geïntegreerde werkweek worden de banden tussen theorie en praktijk op creatieve wijze versterkt. Tot slot, deze 2 jaren Audiovisuele Vorming leiden naar rechtstreekse voortzetting in de 3de graad, maar uiteindelijk ook naar een brede keuze in het voortgezet onderwijs.

 

4AVV (2de graad)*

Algemene Vakken  Lesuren
Aardrijkskunde 1
Chemie 1
Engels 2
Frans 2
Fysica 1
Geschiedenis 1
Levensbeschouwing (keuze) 2
Kunstgeschiedenis 2
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 4
Wiskunde 3
Informatica 1
Praktijkvakken  
Video- Audio 2
Fotografie 6
Esthetica Film 1
Esthetica Foto 1
Beeld en Media 2
Toegepaste Beeldende Vorming ( Photoshop) 2

* Voor deze richting geldt een maximumcapaciteit.