4 BAV

Beeldende en Audiovisuele Vorming (4BAV)=doorstroom

In Beeldende en Audiovisuele Vorming (4BAV) maak je kennis met de basis van Fotografie en Audio/video. Het maken van een stilstaand en bewegend beeld vergt een technische vaardigheid, maar bovenal een eigen, originele en kritische verwerking en een goede organisatie.  In Project Toegepaste beeldende vorming werk je op een creatieve, analoge en digitale manier rond maatschappelijke en wetenschappelijke thema’s.

De theorievakken zorgen in de basis en in het specifieke gedeelte van deze opleiding voor een goede voorbereiding voor Audiovisuele Vorming in de 3de graad. Er gaat extra aandacht naar Wiskunde en Wetenschappen en naar de vreemde talen, Engels en Frans. Er wordt vaak vakoverschrijdend gewerkt met toepassingen uit de kunstvakken. Via projectwerk en een geïntegreerde werkweek worden de banden tussen theorie en kunstpraktijk op creatieve wijze versterkt.

Na het behalen van je diploma KSO stroom je door naar Hoger Onderwijs, bij uitstek naar het hoger kunstonderwijs. Andere interessevelden waarop de richting aansluit, zijn kunstwetenschappen, archeologie, multimedia en communicatietechnologie, communicatiewetenschappen, onderwijs en journalistiek. 

Meer info over aansluiting in het secundair en hoger onderwijs: www.onderwijskiezer.be

- Algemene vakken en praktijkvakken zijn beide belangrijk om te kunnen doorstromen naar de 3de graad en om een juiste studiekeuze te kunnnen maken.

4BAV (2de graad)*

Algemene Vakken BASIS 24 lesuren
Aardrijkskunde 1
Natuurwetenschappen 3
Engels 3
Frans 3
Geschiedenis 1
Levensbeschouwing (keuze) 2
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 4
Wiskunde 5
Specifieke Vakken 10 lesuren
Audio/video 2
Fotografie 4
Kunstbeschouwing 2
Project Toegepaste Beeldende Vorming (STEAM) 2
TOTAAL per week 34 lesuren

 

 

* Voor deze richting geldt een maximumcapaciteit.