Schilderkunst

Schilderkunst voor volwassenen die de 2-jarige oriëntatie-opleiding beeldende vorming voor volwassenen (4u/week) hebben gevolgd of  elke -18 jarige die via een proef aantoont de basiscompetenties van de middelbare graad, waartoe de studierichting in het DKO behoort, verworven heeft.
2 lesbeurten van 4 lesuren/week over 5 leerjaren.

Specialisatiegraad
2 lesbeurten van 4 lesuren/week over 2 leerjaren.

 

Met een minimum aan kennis van het waarnemingstekenen heb je een basis om je gaandeweg te verdiepen in de complexiteit van het schilderen. Verschillende technieken (aquarel, pastel, acryl, tempera, olieverf) en manieren van schilderen, soorten dragers, het prepareren van de ondergrond, de relatie tussen dieptewerking en verfbehandeling, de compositie van het beeld en zoveel meer komen aan bod. 

Er wordt gewerkt zowel naar stilleven en levend model als naar document, foto of collage. De cursus is een zoektocht naar die ultieme ervaring van het schilderen, namelijk hoe het kunstwerk ontstaat uit de materie.

 

Schilderkunst

  • dinsdag- en donderdagnamiddag van 13 tot 16.30 uur
  • dinsdag- en donderdagavond van 18 tot 21.30 uur
  • vrijdagavond van 18 tot 21.30 uur
    en zaterdagvoormiddag van 9.00u tot 12.30 uur.

"

Kunst- en cultuurfilosofie

In de 4° graad behoort het vak Kunst- en Cultuurfilosofie tot de leerinhoud van elk atelier. Dit is voor de duur van 2 jaar en betekent om de twee weken, twee uur ofwel 100 minuten interactieve theorieles.

De lesuren hiervoor zijn in het totaal van het volledige lesurenpakket inbegrepen. Het staat de leerling echter vrij om dit vak bovenop de atelieruren te volgen. 

Een leerling die zijn competenties voor dit vak kan aantonen via een bewijs van competenties, of een bewijs van beroepskwalificatie dat is uitgereikt in het deeltijds kunstonderwijs, of een studiebewijs dat is uitgereikt door een instelling voor voltijds secundair onderwijs, het volwassenenonderwijs of het hoger onderwijs, kan geheel of gedeeltelijk vrijgesteld worden voor een vak. (uit art.34 besluit van de Vlaamse Regering betreffende het opleidingsaanbod, de organisatie, de personeelsinformatie, de inning van het inschrijvingsgeld en de certificering van het deeltijds kunstonderwijs).

 

Wanneer?
Voor de normale 5-jarige opleiding van 8u per week, is dat in het 2° en 3° jaar.
Voor uurrooster zie op volgende link.

"

Schilderkunst

Schilderkunst

Schilderkunst

Schilderkunst

Schilderkunst

Schilderkunst
Schilderkunst

Schilderkunst

Schilderkunst

Schilderkunst

Schilderkunst

Schilderkunst

Schilderkunst

Schilderkunst

Schilderkunst

Schilderkunst