Tekenkunst

Tekenkunst voor volwassenen die de 2-jarige oriëntatie-opleiding beeldende vorming voor volwassenen (4u/week) hebben gevolgd of  elke -18 jarige die via een proef aantoont de basiscompetenties van de middelbare graad, waartoe de studierichting in het DKO behoort, verworven heeft.
2 lesbeurten van 4 lesuren/week over 5 leerjaren.

Specialisatiegraad
2 lesbeurten van 4 lesuren/week over 2 leerjaren.

 

Tekenen is de basis van alle andere beeldende disciplines. Aanvankelijk gaat het voornamelijk om het leren zien, het anders, ontledend en intenser leren kijken. Het waargenomen beeld wordt in heel zijn complexiteit onderzocht en ontleed. De technische aspecten van de verschillende materialen worden uitgediept. Het arsenaal aan kennis en inzicht dat men zo heeft opgedaan, heeft tot doel dat elkeen een heel eigen visie en artistieke persoonlijkheid ontwikkelt en in staat is die verder uit te bouwen of aan te wenden voor andere plastische disciplines.

Tekenkunst

  • dinsdag- en donderdagnamiddag van 13.00 tot 16.30 uur
  • dinsdag- en donderdagavond van 18.00 tot 21.30 uur
  • vrijdagavond van 18.00 tot 21.30 uur en zaterdagvoormiddag van 09.00 tot 12.30 uur

"

Kunst- en cultuurfilosofie

In de 4° graad behoort het vak Kunst- en Cultuurfilosofie tot de leerinhoud van elk atelier. Dit is voor de duur van 2 jaar en betekent om de twee weken, twee uur ofwel 100 minuten interactieve theorieles.

De lesuren hiervoor zijn in het totaal van het volledige lesurenpakket inbegrepen. Het staat de leerling echter vrij om dit vak bovenop de atelieruren te volgen. 

Een leerling die zijn competenties voor dit vak kan aantonen via een bewijs van competenties, of een bewijs van beroepskwalificatie dat is uitgereikt in het deeltijds kunstonderwijs, of een studiebewijs dat is uitgereikt door een instelling voor voltijds secundair onderwijs, het volwassenenonderwijs of het hoger onderwijs, kan geheel of gedeeltelijk vrijgesteld worden voor een vak. (uit art.34 besluit van de Vlaamse Regering betreffende het opleidingsaanbod, de organisatie, de personeelsinformatie, de inning van het inschrijvingsgeld en de certificering van het deeltijds kunstonderwijs).

 

Wanneer?
Voor de normale 5-jarige opleiding van 8u per week, is dat in het 2° en 3° jaar.
Voor uurrooster zie op volgende link.

"

Academie Aalst
Academie Aalst
Academie Aalst
Academie Aalst
Academie Aalst
Academie Aalst
Academie Aalst
Academie Aalst
Academie Aalst