Tekenkunst

Tekenkunst voor volwassenen of  elke -18 jarige die via een proef aantoont de basiscompetenties van de middelbare graad, waartoe de studierichting in het DKO behoort, verworven heeft.
2 lesbeurten van 4 lesuren/week over 5 leerjaren.

Specialisatiegraad
2 lesbeurten van 4 lesuren/week over 2 leerjaren.

 

Tekenen is de basis van alle andere beeldende disciplines. Aanvankelijk gaat het voornamelijk om het leren zien, het anders, ontledend en intenser leren kijken. Het waargenomen beeld wordt in heel zijn complexiteit onderzocht en ontleed. De technische aspecten van de verschillende materialen worden uitgediept. Het arsenaal aan kennis en inzicht dat men zo heeft opgedaan, heeft tot doel dat elkeen een heel eigen visie en artistieke persoonlijkheid ontwikkelt en in staat is die verder uit te bouwen of aan te wenden voor andere plastische disciplines.

Tekenkunst

  • dinsdag- en donderdagnamiddag van 13.00 tot 16.30 uur
  • dinsdag- en donderdagavond van 18.00 tot 21.30 uur
  • vrijdagavond van 18.00 tot 21.30 uur en zaterdagvoormiddag van 09.00 tot 12.30 uur
Academie Aalst
Academie Aalst
Academie Aalst
Academie Aalst
Academie Aalst
Academie Aalst
Academie Aalst
Academie Aalst
Academie Aalst