3de jaar BAK (voorheen FAK)

Beeldende en Audiovisuele Kunsten (3BAK) voorheen 3FAK

In Beeldende en Audiovisuele Kunsten (BAK) maak je kennis met de basis van Fotografie en Video/film enerzijds en met de technieken en materialen uit de digitale beeldende kunsten anderzijds. Deze richting werd vorig jaar nog 3FAK genoemd.

In de audiovisuele vakken ligt de nadruk op het bewust leren omgaan met beelden: bestaande en zelfgemaakte, stilstaande en bewegende. Er zijn 3 pijlers voor de creatie van je eigen werk: technische vaardigheid, eigen/eigenzinnige creativiteit én een goede organisatie van je opnames, beeldbewerking en presentatie.  

Naast de kunstvakken wordt de brede basis van de opleiding gegarandeerd door het pakket Algemene Vakken. Vanzelfsprekend is een goede basiskennis vereist van bij de start. Via projectwerk en een geïntegreerde werkweek worden de banden tussen theorie en kunstpraktijk op creatieve wijze versterkt. De algemene, theoretische vakken zijn voorts van essentieel belang voor het doorstromen in het secundair en voortgezet onderwijs. Door projectwerk word je in de 2de graad voorbereid op latere professionele uitdagingen en integratie van maatschappelijke thema’s in verschillende kunstvormen.

Na de 2de graad kan je een gemotiveerde keuze maken voor een audiovisuele of beeldende of andere richting in de 3de graad.

Na het behalen van je diploma KSO stroom je ofwel door naar Hoger Onderwijs of stap je in de arbeidsmarkt, vb als Vakfotograaf (ander BK!!) of Assistent beeldend kunstenaar.  

Meer info over aansluiting in het secundair en hoger onderwijs: www.onderwijskiezer.be

Meer info over de beroepskwalificaties:

Alg. doelstelling

De tweede graad beeldende en architecturale kunsten is in de eerste plaats een algemene opleiding in praktische en theoretische zin. De leerlingen maken kennis met de basis van architectuurtekenen enerzijds en met de technieken en materialen uit de beeldende kunsten anderzijds. In de beeldende vakken ligt de nadruk op het leren kijken naar en weergeven van de werkelijkheid.

Na de 2de graad moet de leerling een gefundeerde keuze maken voor een beeldende, architecturale of andere richting in de 3de graad.

Profiel

- interesse en motivatie in kunst en cultuur

- interesse in actualiteit

- nieuwsgierig zijn naar nieuwe onderwerpen in praktijk en theorie

- bereid zijn om creatief bezig te zijn

- openstaan voor kritiek

- respect voor materiaal, werk, tijdschema’s, medeleerlingen,leerkrachten en school

- zelfstandig en in groep kunnen werken

- theoretische basiskennis is vereist voor de algemene vakken om te kunnen starten in de  2de graad

- bereid zijn om thuis te werken voor school: taken afwerken en voorbereiden, lessen studeren

Praktijkvakken

- Architecturale vorming:

gebruik van tekeninstrumenten aanleren, ruimtelijk inzicht bijbrengen, voorstellen van volumes in vlak en ruimte

- waarnemingstekenen:

leren kijken naar de werkelijkheid om ze te kunnen weergeven

- beeldende vorming:

initiatie in de technieken en materialen uit de beeldende kunsten

Theorie/praktijk

- Algemene vakken en praktijkvakken zijn beide belangrijk om te kunnen doorstromen naar de 3de graad en om een juiste studiekeuze te kunnnen maken.

3BAK (2de graad)* (voorheen 3

FAK)

Algemene Vakken BASIS 19 lesuren
Aardrijkskunde 1
Natuurwetenschappen 2
Engels 2
Frans 2
Geschiedenis 1
Levensbeschouwing (keuze) 2
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 4
Wiskunde 3
Specifieke Vakken 15 lesuren
Audio/Video 3
Fotografie 6
Toegepaste Kunstbeschouwing 2
Project Toegepaste Beeldende Vorming
& beroepskwalificaties
4
TOTAAL per week 34 lesuren

 

 

* Voor deze richting geldt een maximumcapaciteit.