3 BAK

Beeldende en Audiovisuele Kunsten (3BAK)= dubbele finaliteit

In Beeldende en Audiovisuele Kunsten (3BAK) maak je kennis met de basis van Fotografie en Video/film enerzijds en met de technieken en materialen uit de digitale beeldende kunsten anderzijds.

In de audiovisuele vakken ligt de nadruk op het bewust leren omgaan met beelden: bestaande en zelfgemaakte, stilstaande en bewegende. Er zijn 3 pijlers voor de creatie van je eigen werk: technische vaardigheid, eigen/eigenzinnige creativiteit én een goede organisatie van je opnames, beeldbewerking en presentatie.  

Naast de kunstvakken wordt de brede basis van de opleiding gegarandeerd door het pakket Algemene Vakken. Vanzelfsprekend is een goede basiskennis vereist van bij de start. Via projectwerk en een geïntegreerde werkweek worden de banden tussen theorie en kunstpraktijk op creatieve wijze versterkt. De algemene, theoretische vakken zijn voorts van essentieel belang voor het doorstromen in het secundair en voortgezet onderwijs. Door projectwerk word je in de 2de graad voorbereid op latere professionele uitdagingen en integratie van maatschappelijke thema’s in verschillende kunstvormen.

Na de 2de graad kan je een gemotiveerde keuze maken voor een audiovisuele of beeldende of andere richting in de 3de graad.

Na het behalen van je diploma KSO stroom je ofwel door naar Hoger Onderwijs of stap je in de arbeidsmarkt, vb als Vakfotograaf (ander BK!!) of Assistent beeldend kunstenaar.  

Meer info over aansluiting in het secundair en hoger onderwijs: www.onderwijskiezer.be

Meer info over de beroepskwalificaties:

 

- Algemene vakken en praktijkvakken zijn beide belangrijk om te kunnen doorstromen naar de 3de graad en om een juiste studiekeuze te kunnnen maken.

3BAK (2de graad)* (voorheen 3

FAK)

Algemene Vakken BASIS 19 lesuren
Aardrijkskunde 1
Natuurwetenschappen 2
Engels 2
Frans 2
Geschiedenis 1
Levensbeschouwing (keuze) 2
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 4
Wiskunde 3
Specifieke Vakken 15 lesuren
Audio/Video 3
Fotografie 6
Toegepaste Kunstbeschouwing 2
Project Toegepaste Beeldende Vorming
& beroepskwalificaties
4
TOTAAL per week 34 lesuren

 

 

* Voor deze richting geldt een maximumcapaciteit.