Schoolvisie KSO

Schoolvisie

De Academie staat voor een open blik. Elke leerling kan op zijn of haar manier een volwaardige bijdrage leveren tot onze kunst-onderwijs-gemeenschap.
Leerlingen met een specifieke onderwijsvraag maken een afspraak met de directie en zorgbegeleiders. We houden ervan om van bij de instap in ons KSO met open blik naar de mogelijkheden te kijken. We besteden daarom extra zorg bij het leren kennen van elke individuele leerling op zich, door middel van:

 • Een persoonlijk gesprek bij inschrijving
 • Een individuele zorgfiche bij inschrijving
 • Instaptoetsen voor Nederlands, Engels, Frans en Wiskunde bij de start van het schooljaar

Kom je uit de B-stroom of het BSO? Neem dan contact op voor 1 september zodat je alle info over de toelatingsklassenraad en haar voorwaarden op tijd kent.  

In de begeleiding van onze leerlingen staan we voor 3 kernbegrippen:

1. Communicatie

We vragen een open en eerlijke communicatie met de leerling, diens ouders, eventueel andere begeleiders uit de eigen omgeving en/of de zorg.

->   Hoe?

 • Je krijgt een uitgebreid inschrijvingsdossier met een kalender van de grote schoolactiviteiten, concrete info over het kostenplaatje van de verschillende vakken en een bevraging van de nood aan extra zorg.
 • Je hebt je eigen laptop die je zelf meebrengt of die je huurt van de school.
  -Processor :  Intel core i3, i5 of beter of AMD Ryzen 3, 5 of beter of Apple M1 of beter
  -RAM: Minimum 8gb werkgeheugen
  -Opslag: Minimum 256gb SSD
 • Je gebruikt smartschool actief voor je agenda, taken, berichten… Ouders en andere eventuele begeleiding krijgen co-accounts.
 • Er zijn individuele contacten op ouderavonden, infoavonden en persoonlijke gesprekken.

2. Inzet
We vragen een actieve betrokkenheid in ons leren leren, leren doen en leren samen-leven.
Op de Academie staat een hele ploeg van 55 leerkrachten, 5 secretariaatsmedewerkers, 2 deeltijdse leerlingbegeleiders, 1 administratieve kracht en 1 directeur klaar om een jaarlang met elke leerling te werken.
Je kennis en kunnen kan je doen groeien door samen te werken met anderen. Je persoonlijke traject kan je enkel uitstippelen met de medewerking van iedereen: leerkrachten, leerlingen, ouders en anderen.

3. Alternatief positief

 • Ik kan het niet = ik kan het NOG niet

Wie iets gemist heeft, haalt in. Wie achter staat, beent bij. Voor wie plan A niet werkt zijn er nog 25 letters in het alfabet.
Het eigen initiatief van de leerling is belangrijk. Als je positief staat tegenover het alternatief dat we je bieden, kan je een andere weg bewandelen. Je komt sowieso op de bestemming aan.

Kiezen voor KSO

De Stedelijke Academie voor Beeldende Kunsten in Aalst is de plaats bij uitstek waar je in een programma van voltijds secundair onderwijs een opleiding in de beeldende kunsten krijgt.

KSO, kunstsecundair onderwijs, combineert de algemene, theoretische vakken zoals in ASO en TSO met een heel specifiek praktijkgericht curriculum in beeldende en architecturale kunsten of in audiovisuele vorming.

In een sfeer van pluralisme en respect voor de eigen persoon, de medemens en de omgeving wordt ernaar gestreefd om de leerlingen zowel algemene kennis als een artistieke basisvorming mee te geven. Het hoofddoel van KSO is in de eerste plaats de doorstroming naar hoger onderwijs, het korte maar ook lange type, voor te bereiden.

De Stedelijke Academie is een kleinschalige instelling waar alléén kunstonderwijs gegeven wordt. Het gebouw én alle gebruikers ervan ademen kunst en creativiteit. De communicatie met directie en leerkrachten verloopt er rechtstreeks. Leerlingen volgen er enerzijds klassikaal lessen, maar worden ook individueel begeleid in een sterk uitgebouwde leerlingenbegeleiding en in de gespecialiseerde ateliers van de kunstvakken.

Een leerling én personeelslid van de Stedelijke Academie stelt zich open voor een kritische dialoog, een ruime blik op de maatschappij en de plaats van de kunsten die er een dynamisch aspect van uitmaken. Technische vaardigheid en initiële materiaalkennis moet de leerling ondersteunen in een persoonlijke uitwerking van taken en opdrachten. De leerling kan hiervoor in gesprek gaan met de leerkracht, wat zijn zelfstandigheid en ontplooiing tot een artistiek bewuste persoonlijkheid zal bevorderen.

 

 • Ons kunstonderwijs is leerlingen opleiden tot creatieve, zelfbewuste, verantwoordelijke mensen. Ons onderwijs bereidt voor op het hoger onderwijs, bij uitstek het hoger kunstonderwijs.
 • Onze Stedelijke Academie/ons KSO is een stimulerende omgeving voor alle leerlingen, personeelsleden, ouders en ondersteuners om te werken 
 • Aan eigen creatie en persoonlijk onderzoek
 • Aan eigentijdse artistieke en persoonlijke ontwikkeling
 • Aan zelfstandigheid en zelfredzaamheid
 • Door actief deel te nemen aan het onderwijs en de vorming binnen en buiten de Stedelijke Academie
 • Door kritische dialoog tussen alle berokkenen (concept brede school)

Profiel van een Academie - leerling

“De persoonlijkheid van de kunstenaar is iets anders, dan de som van zijn eigenaardigheden.”

Georges Braques, 1882-1963

Wie voor kunstsecundair onderwijs kiest, kiest niet voor doorsnee.
Deze ‘eigenaardigheden’ zijn vereist en gewenst voor elke leerling én leerkracht van de Academie:

- interesse en motivatie in kunst en cultuur

- interesse in actualiteit

- nieuwsgierig zijn naar nieuwe onderwerpen in praktijk en theorie

- bereid zijn om creatief bezig te zijn

- openstaan voor kritiek

- respect voor materiaal, werk, tijdschema’s, medeleerlingen, leerkrachten en school

- zelfstandig kunnen werken

- in groep kunnen samenwerken

- theoretische basiskennis is vereist voor de algemene vakken

- bereid zijn om thuis te werken voor school: taken afwerken en voorbereiden, lessen studeren

 

Maar vooral: Kunst-werken is een verhaal dat nooit af is!

Na elk bereikt doel vind je een nieuwe horizon om te verkennen.

 

Weetje: De Stedelijke Academie voor Beeldende Kunsten in Aalst werd gesticht in 1805. Daardoor is onze Academie één van de 10 oudste van België.

Opvoedingsproject

1. Schoolcultuur

De Stedelijke Academie voor Beeldende Kunsten in Aalst is de plaats bij uitstek waar je in een programma van voltijds secundair onderwijs een opleiding in de beeldende kunsten krijgt.

KSO, kunstsecundair onderwijs, combineert de algemene, theoretische vakken zoals in ASO en TSO met een heel specifiek praktijkgericht curriculum in beeldende en architecturale kunsten of in audiovisuele vorming.

In een sfeer van pluralisme en respect voor de eigen persoon, de medemens en de omgeving wordt ernaar gestreefd om de leerlingen zowel algemene kennis als een artistieke basisvorming mee te geven. Het hoofddoel van KSO is in de eerste plaats de doorstroming naar hoger onderwijs, het korte maar ook het lange type, voor te bereiden.

De Stedelijke Academie is een kleinschalige instelling waar alléén kunstonderwijs gegeven wordt. Het gebouw én alle gebruikers ervan ademen kunst en creativiteit. De communicatie met directie en leerkrachten verloopt er rechtstreeks. Leerlingen volgen er enerzijds klassikaal lessen, maar worden ook individueel begeleid in een sterk uitgebouwde leerlingenbegeleiding en in de gespecialiseerde ateliers van de kunstvakken.

Een leerling én personeelslid van de Academie worden verondersteld zich open te stellen voor een kritische dialoog, een ruime blik op de maatschappij en de plaats van de kunsten die er een dynamisch aspect van uitmaken. Technische vaardigheid en initiële materiaalkennis moet de leerling ondersteunen in een persoonlijke uitwerking van taken en opdrachten. De leerling kan hiervoor in gesprek gaan met de leerkracht, wat zijn zelfstandigheid en ontplooiing tot een artistiek bewuste persoonlijkheid zal bevorderen.

 

2. Elementen die in belangrijke mate de schoolsfeer of het schoolklimaat kunnen bepalen

Respect:

 • voor de eigen persoon
 • voor de medemens
 • voor de omgeving                                                    

Openheid:

 • voor de andere
 • voor andere culturen
 • voor experiment
 • voor kritiek

Dynamisme:

Een KSO-leerling kan alleen groeien door permanente oefening en is een zoektocht die zich organisch doorzet. Het werk van een KSO-leerling is nooit af.

Verloop van de lestijden

Elke ma,di,do,vrij van 8.30 uur - 16.20 uur (onder de middag is er een pauze van 50 min.voorzien)

Elke woe van 8.30 uur- 12 uur