Installatie en beeldhouwkunst

Installatie en beeldhouwkunst, voor volwassenen, aanbevolen is om de 2-jarige oriëntatie-opleiding beeldende vorming voor volwassenen (4u/week) eerst of tegeljik met deze opleiding te volgen of voor elke -18 jarige die via een proef aantoont de basiscompetenties van de middelbare graad, waartoe de studierichting in het DKO behoort, verworven heeft.

2 lesmomenten van 4 lesuren/week over 5 leerjaren
zonder vooropleiding: voorbereidend programma 2 lesmomenten van 4 lesuren/week

Specialisatie

2 lesmomenten van 4 lesuren/week over 2 leerjaren

Zonder vooropleiding
Wie nog geen opleiding heeft gevolgd, zoals Oriëntatie, adviseren we een voorbereidend programma.

Voorbereidend programma:
2 lesmomenten van 4 lesuren/week;
    1 lesmoment Installatie en beeldhouwkunst (4° graad, uit het langzaam traject H10)
    1 lesmoment Beeldende Vorming +18j (3° graad, middelbare graad +18j, oriëntatie)

De momenten van de lesmomenten zijn vrij te kiezen, volgens beschikbare plaatsen. Aangewezen is om de combinaties dinsdag - donderdag of vrijdag - zaterdag te nemen.
Praktisch: de leerling schrijft zich in voor twee opleidingen en hoeft maar 1 keer te betalen. Na dit programma zet de leerling zijn opleiding verder in het atelier Installatie en beeldhouwkunst vanaf het 2° jaar van de 5-jarige opleiding, met 2 lesmomenten van 4 lesuren per week.

Ruimtelijke expressie wordt aangewakkerd door ‘waarnemen naar de natuur’ en het compositorisch schikken en onderzoeken van volumes. Aan de hand van opgelegd en vrij werk wordt stapsgewijs een waaier aan technieken en materialen afgetast: met klei en was boetseren, gipsmallen maken en beelden gieten in gips, beton of kunststeen, in hout of steen hakken, lassen en bewerken van metaal en draadstang. Je kunt de mogelijkheden van papier-maché, piepschuim, plexiglas, rubber en karton onderzoeken, diverse materialen assembleren en vormgeven met kunststoffen zoals Acrylic One.

Je ontwikkelt een eigen visie op beeldtaal door je te verdiepen in verhouding, richting en volumes, compositie, evenwicht, beweging en ritme, statische en dynamische vormen, textuur en structuur, tint, toon, patina en schaduw, contrast, kleur en lichtinval, coherentie en presentatie. Ontwerptechnieken, kennis van kunstgeschiedenis en –actualiteit, zin voor experiment, ‘feedback’ en inzet, samenwerking, tentoonstellingsbezoek helpen je verder om een zinvol antwoord te vinden. Via een boeiend leerproces bouw je beelden op in relatie tot de omgeving, de natuur en de ruimte om uiteindelijk te ontdekken wat je werk tot een kunstwerk maakt.

 

Installatie en beeldhouwkunst

  • dinsdag- en donderdagavond van 18 tot 21.30 uur
  • vrijdagavond van 18 tot 21.30 uur en zaterdagvoormiddag van 9 tot 12.30 uur

 

"

Kunst- en cultuurfilosofie

In de 4° graad behoort het vak Kunst- en Cultuurfilosofie tot de leerinhoud van elk atelier. Dit is voor de duur van 2 jaar en betekent om de twee weken, twee uur ofwel 100 minuten interactieve theorieles.

De lesuren hiervoor zijn in het totaal van het volledige lesurenpakket inbegrepen. Het staat de leerling echter vrij om dit vak bovenop de atelieruren te volgen. 

Een leerling die zijn competenties voor dit vak kan aantonen via een bewijs van competenties, of een bewijs van beroepskwalificatie dat is uitgereikt in het deeltijds kunstonderwijs, of een studiebewijs dat is uitgereikt door een instelling voor voltijds secundair onderwijs, het volwassenenonderwijs of het hoger onderwijs, kan geheel of gedeeltelijk vrijgesteld worden voor een vak. (uit art.34 besluit van de Vlaamse Regering betreffende het opleidingsaanbod, de organisatie, de personeelsinformatie, de inning van het inschrijvingsgeld en de certificering van het deeltijds kunstonderwijs).

 

Wanneer?
Voor de normale 5-jarige opleiding van 8u per week, is dat in het 2° en 3° jaar.
Voor de 'langzame' 10-jarige opleiding van 4u per week, is dat te kiezen tijdens de periode van het 3° tot het 6° jaar. Het is aanbevolen om dit over twee opeenvolgende jaren te volgen.
Voor uurrooster zie op volgende link.

"

Installatie en beeldhouwkunst

Installatie en beeldhouwkunst

Installatie en beeldhouwkunst

Installatie en beeldhouwkunst

Installatie en beeldhouwkunst

Installatie en beeldhouwkunst

Installatie en beeldhouwkunst

Installatie en beeldhouwkunst

Installatie en beeldhouwkunst

Installatie en beeldhouwkunst

Installatie en beeldhouwkunst

Installatie en beeldhouwkunst