Cross-overatelier

Cross-overatelier
 

Cross-overatelier is een vervolgatelier voor wie al een opleiding in de hogere graad heeft gevolgd en via een intakegesprek en het voorleggen van eigen werk kan aantonen een eigen beeldtaal te hebben ontwikkeld en een eigen artistiek onderzoek wil voeren via minstens twee verschillende artistieke ateliers.

Cross-overatelier voor volwassenen of  elke -18 jarige die via een proef aantoont de basiscompetenties van de middelbare graad, waartoe de studierichting in het DKO behoort, verworven heeft.

2 lesbeurten van 4 lesuren/week over 5 leerjaren.

Specialisatiegraad

2 lesbeurten van 4 lesuren/week over 2 leerjaren.

 

Cross-overatelier 

Heb je al een opleiding in de hogere (4°) graad met succes gevolgd? Bestaat jouw artistiek werk telkens uit een mix van meerdere disciplines? Dan biedt het cross-overatelier voor jou misschien wel de beste ondersteuning.

Je kan via dit atelier, voor 8u of 12u per week, bij ons komen werken, steeds in twee of meerdere van onze ateliers naar keuze. Dit is telkens tijdens de normale lesmomenten van de toegewezen ateliers. Dit kan overdag zijn, ‘s avonds of op zaterdagmorgen.
Zo kan je in het Cross-overatelier steeds rekenen op de begeleiding van meerdere leerkrachten. Per lesmoment is er de leerkracht van het specifiek atelier. Daarnaast is er een mentor die jouw cross-overleerkracht zal zijn, jouw traject zal volgen en jou verder zal stimuleren zelfstandige artistieke keuzes te maken.
Eénmaal per maand organiseert de mentor een apart ateliermoment om samen te komen met alle andere cross-overleerlingen, voor een workshop, een reflectiemoment of om verder te werken aan jouw eigen werk.