Crossover-atelier

Crossover-atelier
 

Crossover-atelier is een vervolgatelier voor wie al een opleiding in de hogere graad heeft gevolgd en via een intakegesprek en het voorleggen van eigen werk kan aantonen een eigen beeldtaal te hebben ontwikkeld en een eigen artistiek onderzoek wil voeren via minstens twee verschillende artistieke ateliers.

Crossover-atelier voor volwassenen of  elke -18 jarige die via een proef aantoont de basiscompetenties van de middelbare graad, waartoe de studierichting in het DKO behoort, verworven heeft.

2 lesbeurten van 4 lesuren/week over 5 leerjaren.

Specialisatiegraad

2 lesbeurten van 4 lesuren/week over 2 leerjaren.

 

Crossover-atelier 

Heb je al een opleiding in de hogere (4°) graad met succes gevolgd? Bestaat jouw artistiek werk telkens uit een mix van twee disciplines? Dan biedt het crossover-atelier voor jou misschien wel de beste ondersteuning.

Je kan via dit atelier, voor 8u of 12u per week, bij ons komen werken, steeds in twee of meerdere van onze ateliers naar keuze. Dit is telkens tijdens de normale lesmomenten van de toegewezen ateliers. Dit kan overdag zijn, ‘s avonds of op zaterdagmorgen.
Zo kan je in het Crossover-atelier steeds rekenen op de begeleiding van meerdere leerkrachten. Per lesmoment is er de leerkracht van het specifiek atelier. Daarnaast is er een mentor die jouw crossover-leerkracht zal zijn, jouw traject zal volgen en jou verder zal stimuleren zelfstandige artistieke keuzes te maken.
Eénmaal per maand organiseert de mentor een apart ateliermoment om samen te komen met alle andere crossover-leerlingen, voor een workshop, een reflectiemoment of om verder te werken aan jouw eigen werk. 

Op welke momenten in de week kunnen welke vakken gekozen worden voor het crossover-atelier? 

 

 

dinsdag 

woensdag 

donderdag 

vrijdag 

zaterdag 

Voormiddag 

09.00u - 12.30u 

 

 

 

 

Fotokunst/2 weken

Grafiekkunst 

Keramiek 

Levend model 

 

Namiddag 

13.00u - 16.30u 

 

Keramiek 

Schilderkunst 

Tekenkunst 

 

Keramiek 

Schilderkunst 

 

 

Avond 

18.00u - 21.30u 

 

Installatie. & beeldhouwk. 

Fotokunst

Keramiek 

Schilderkunst 

Grafiekkunst 

 

Fotokunst /2 weken

Fotokunst

Keramiek 

Schilderkunst 

 

Grafiekkunst 

Installatie. & beeldhouwk. 

Levend model 

Schilderkunst 

Tekenkunst