5 en 6 BV

5 & 6 Beeldende Vorming (BV)=doorstroom

In de 3de graad Beeldende Vorming (BV) wordt intensief voortgewerkt aan de beeldende vakken uit de 2de graad, Architecturale en Beeldende Vorming.

De leerling combineert een basispakket Waarnemingstekenen met 2 beeldende vakken. De opties laten je toe om je specifieker voor te bereiden op het Hoger Onderwijs:

In het 5de jaar: Vrije grafiek en 3D (object, installatie en performance)

In het 6de jaar: Grafische en multimediale Vormgeving en Schilderen

In Kunstbeschouwing onderzoek je kunsthistorische themata en actuele vormen en toepassingen van diverse media.

Start je voor het eerst in deze richting? Een speciale reeks beginnersoefeningen en jouw inzet en enthousiasme zorgen ervoor dat je snel de nodige technische bagage hebt.

Naast de kunstvakken is ook het aandeel van de algemeen vormende vakken van groot belang. De specifieke uitbreiding in de taalvakken werkt aan de verschillende vaardigheden en het aanmaken en gebruiken van verschillende tekstgenres. Zij ondersteunen de kunstvakken én garanderen een brede algemene opleiding. Projecten, studiereizen in binnen- en buitenland en een persoonlijk eindwerk in het laatste jaar worden georganiseerd in functie van de symbiose tussen theorie en praktijk. Onderzoek, actualiteit van het werk, kritische reflectie en creatieve verwerking zijn daarbij de grote pijlers. Het eindwerk toont de organisatie en zelfredzaamheid die nodig zijn in de opleidingen in het Hoger Onderwijs, het theoretische luik van het eindwerk is een oefening in analyse en synthese van een bronnenonderzoek, vervat in eigen visie. 

Het programma richt zich op doorstroming naar het Hoger Onderwijs, specifiek in de velden van Beeldende kunsten, Product design, Visual Arts, Conservatie-restauratie, Multimedia, Digital Arts and Entertainment, Communicatietechnologie, Archeologie en Kunstwetenschappen, Onderwijs.

Daarnaast is de richting ook een voorbereiding op alle opleidingen in het Hoger Onderwijs in het algemeen.

Weetje: Op de koer van de Academie staan 2 zomereiken en 1 tulpenboom (liriodendron tulipifera). Samen met de basaltstenen zijn ze een citaat uit het werk van Joseph Beuys, Duits beeldend kunstenaar.

5 en 6 BV (3de graad)*

 

Basis (22u/21u)  Lesuren
Aardrijkskunde 1
Natuurwetenschappen 2    
Engels 3
Frans 3
Geschiedenis 1
Levensbeschouwing (keuze) 2
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 4
Wiskunde 4 -> 3    
Specifiek gedeelte (13u/14u)  
Waarnemingstekenen 4 -> 3
Vrije Grafiek 3 -> 0
3D 3 -> 0
Grafische en Multimediale Vormgeving 0 -> 3
Schilderen 0 -> 3
Kunstbeschouwing  3
Atelier eindwerk Beeldende Vorming 0 -> 2

 

* Voor deze richting geldt een maximumcapaciteit