5de en 6de jaar TBK

In Toegepaste Beeldende Kunst (TBK) worden vormgeving en grafiek toegespitst op praktische toepassingen: logo’s, reclameteksten, affiches en verpakkingsmateriaal. Via basisalfabetten, fotografie, letterconstructies, bladschikkingen, kleurenanalyses, etc. komen de leerlingen tot eigen ontwerpen. Zij presenteren die ontwerpen in de vorm van schetsen, tekeningen en maquettes. Naast het manueel ontwerpen wordt er veel aandacht besteed aan de digitale beeldverwerking. 

Naast de kunstvakken is ook het aandeel van de algemeen vormende vakken van groot belang. Zij ondersteunen de kunstvakken enerzijds, maar garanderen tevens een brede algemene opleiding anderzijds. Projecten, studiereizen in binnen- en buitenland en een individuele geïntegreerde proef (GIP) in het laatste jaar worden georganiseerd in functie van de symbiose tussen theorie en praktijk. Het programma richt zich op doorstroming naar het hoger onderwijs, specifiek in de velden van binnenhuisarchitectuur, productontwikkeling, interieurvormgeving, allerhande actuele vormen van multimediagebruik zoals reclamevormgeving, webdesign, animatiefilm enz. Daarnaast is de richting ook een voorbereiding op hoger onderwijs in het algemeen.

5 en 6 TBK (3de graad)*

* Voor deze richting geldt een maximumcapaciteit

Algemene Vakken  Lesuren
Aardrijkskunde 1
Natuurwetenschappen 1    
Engels 2
Frans 2
Geschiedenis 1
Levensbeschouwing (keuze) 2
Kunstgeschiedenis 2
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 3
Wiskunde 2    
Praktijkvakken  
Fotografie 2
Grafische en multimediale vorming 8
Toegepaste ruimtelijke vormgeving 3
Waarnemingstekenen 4
Onderzoek Actuele Kunst 2
Geïntegreerde proef ( 6de jaar)