Keramiek

Keramiek, voor volwassenen, aanbevolen is om de 2-jarige oriëntatie-opleiding beeldende vorming voor volwassenen (4u/week) eerst of tegeljik met Keramiek te volgen of voor elke -18 jarige die via een proef aantoont de basiscompetenties van de middelbare graad, waartoe de studierichting in het DKO behoort, verworven heeft.

2 lesmomenten van 4 lesuren/week over 5 leerjaren, of
1 lesbeurt van 4 lesuren/week over 10 leerjaren.

Specialisatiegraad

2 lesmomenten van 4 lesuren/week over 2 leerjaren

Nieuw sinds afgelopen schooljaar: aandacht voor basis-draaitechnieken!
Het keramiekatelier legt zich toe op de artistieke ontwikkeling van elke leerling, via sculpturale of functionele keramiek, waarbij vorm- en kleurstudie centraal staan om te komen tot een eigen artistieke expressie en beeldtaal.
De verschillende bewerkingen van klei als expressiemiddel, zoals opbouwen, instamperen, slibs en glazuren, ... vormen het uitgangspunt voor de start van de cursus. Werken met andere materialen dan klei, zoals metaal, hout en diverse wordt aangemoedigd. 

 

Keramiek

- dag : dinsdag- en donderdagnamiddag van 13.00u tot 16.30u.

avond A: dinsdag- en donderdagavond van 18.00u tot 21.30u.
avond B: woensdag- en vrijdagavond van 18.00u tot 21.30u.

zaterdag : van 9.00u tot 12.30u (10 jarentraject)

 

"

Kunst- en cultuurfilosofie

In de 4° graad behoort het vak Kunst- en Cultuurfilosofie tot de leerinhoud van elk atelier. Dit is voor de duur van 2 jaar en betekent om de twee weken, twee uur ofwel 100 minuten interactieve theorieles.

De lesuren hiervoor zijn in het totaal van het volledige lesurenpakket inbegrepen. Het staat de leerling echter vrij om dit vak bovenop de atelieruren te volgen. 

Een leerling die zijn competenties voor dit vak kan aantonen via een bewijs van competenties, of een bewijs van beroepskwalificatie dat is uitgereikt in het deeltijds kunstonderwijs, of een studiebewijs dat is uitgereikt door een instelling voor voltijds secundair onderwijs, het volwassenenonderwijs of het hoger onderwijs, kan geheel of gedeeltelijk vrijgesteld worden voor een vak. (uit art.34 besluit van de Vlaamse Regering betreffende het opleidingsaanbod, de organisatie, de personeelsinformatie, de inning van het inschrijvingsgeld en de certificering van het deeltijds kunstonderwijs).

 

Wanneer?
Voor de normale 5-jarige opleiding van 8u per week, is dat in het 2° en 3° jaar.
Voor de 'langzame' 10-jarige opleiding van 4u per week, is dat te kiezen tijdens de periode van het 3° tot het 6° jaar. Het is aanbevolen om dit over twee opeenvolgende jaren te volgen.
Voor uurrooster zie op volgende link.

"

Atelier Dag

Atelier Dag

Atelier Dag

Atelier Dag

Atelier Dag

Atelier Dag

Atelier Dag

Atelier Dag

Atelier Dag

Atelier Dag

Atelier Dag

Atelier Dag

Atelier Avond

Atelier Avond

Atelier Avond

Atelier Avond

Atelier Avond

Atelier Avond

Atelier Avond

Atelier Avond

Atelier Avond

Atelier Avond

Atelier Avond

Atelier Avond