Ateliers

Lessen vanaf 1 september

Advies bij inschrijvingen
Sinds dit schooljaar geven we advies bij inschrijving i.v.m. het meest geschikte moment voor u, of voor uw dochter of zoon, om naar onze lessen te komen. We doen dit in functie van het pedagogisch comfort. We letten hierbij op de leeftijd, de reeds bereikte competenties van de leerlingen en de grootte van de groep. Gelieve hier maximaal rekening mee te houden om het leertraject het meest zinvol en aangenaam te laten verlopen.

De kinderen van de lagere graad en de jongeren uit de middelbare graad proberen we zoveel mogelijk op leeftijd te groeperen. Hierdoor kan het zijn dat we voor u enkele lesmomenten zullen ontraden. Meer info vind je bij de uurroosters van de ateliers op https://www.academiebk-aalst.be/dko/ateliers/kinderatelier en https://www.academiebk-aalst.be/dko/ateliers/jongeren.
Bij de start van het schooljaar in de maand september zullen de leerkrachten, in onderling overleg en met de leerlingen en met de directie, eventueel ook nog kleine aanpassingen voorstellen opdat het komende schooljaar aan onze academie optimaal zou verlopen! Uitzonderingen zullen we nauwelijks toestaan, in het belang van elke leerling. Bedankt alvast voor uw begrip. Meer praktische info over de inschrijvingen vind je op https://www.academiebk-aalst.be/dko/inschrijven.