Fotokunst

Fotokunst voor volwassenen of elke -18 jarige die via een proef aantoont de basiscompetenties van de middelbare graad, waartoe de studierichting in het DKO behoort, verworven heeft.
2 lesbeurten van 4 lesuren/week over 5 leerjaren

Specialistiegraad.

2 lesbeurten van 4 lesuren/week over 2 leerjaren

Het atelier is wekelijks open van 18u tot 21u30 op dinsdag en donderdag.

Afwisselend open op woensdagavond tijdens de even weken van 18u tot 21u30 en zaterdagvoormiddag tijdens de oneven weken van 9u tot 12u30.

In de opleiding fotokunst kan je genieten van een open ateliersfeer waarbij je zowel analoog als digitaal kan werken. De focus ligt op het artistiek proces en conceptueel denken. Je krijgt de mogelijkheid om stapsgewijs te groeien en je eigen beeldtaal te ontwikkelen door middel van individuele begeleiding  en toonmomenten in groep.

Doorheen de jaren kom je aan de hand van thematische workshops in contact met portret, reportage, experiment, studio, landschap, ... Binnen deze workshops krijg je de ruimte om je eigen invulling te geven aan jouw beelden. Daarnaast ga je aan de slag met één zelf gekozen onderwerp.

Tijdens het eerste jaar komt de basis van techniek, beeldbewerking en print aan bod en krijg je inzicht  in een eigen workflow. Daarna worden deze technische elementen verder uitgediept tijdens thematische workshops.

In het laatste jaar kies je een thema waarmee je wil afstuderen. Je wordt begeleid om dit te vormen tot een coherente reeks.

Als je bent afgestudeerd kan je kiezen om gedurende twee jaar jouw eigen beeldtaal verder te ontwikkelen en één fotoproject uit te werken. Je onderzoekt een passende presentatie voor jouw werk en verdiept je in de thematiek.

In het atelier kan je gebruik maken van de computers, printer en de vernieuwde donkere kamer en studio. Het is belangrijk om tijdens de opleiding een eigen camera te hebben maar dit hoeft geen nieuwe of dure te zijn. Het is geen probleem als je aan het begin van de lessen nog geen eigen camera hebt. De leerkracht kan je raad geven over welke camera je best koopt.

Fotokunst

https://www.instagram.com/fotokunst.academie.aalst/

  • Wekelijks

dinsdag- en donderdagavond van 18u tot 21.30u 

  • Tweewekelijks

Woensdagavond van 18u tot 21.30u (even weken)

zaterdagvoormiddag van 09u tot 12.30u (oneven weken)

 

 

"

Kunst- en cultuurfilosofie

In de 4° graad behoort het vak Kunst- en Cultuurfilosofie tot de leerinhoud van elk atelier. Dit is voor de duur van 2 jaar en betekent om de twee weken, twee uur ofwel 100 minuten interactieve theorieles.

De lesuren hiervoor zijn in het totaal van het volledige lesurenpakket inbegrepen. Het staat de leerling echter vrij om dit vak bovenop de atelieruren te volgen. 

Een leerling die zijn competenties voor dit vak kan aantonen via een bewijs van competenties, of een bewijs van beroepskwalificatie dat is uitgereikt in het deeltijds kunstonderwijs, of een studiebewijs dat is uitgereikt door een instelling voor voltijds secundair onderwijs, het volwassenenonderwijs of het hoger onderwijs, kan geheel of gedeeltelijk vrijgesteld worden voor een vak. (uit art.34 besluit van de Vlaamse Regering betreffende het opleidingsaanbod, de organisatie, de personeelsinformatie, de inning van het inschrijvingsgeld en de certificering van het deeltijds kunstonderwijs).

 

Wanneer?
Voor de normale 5-jarige opleiding van 8u per week, is dat in het 2° en 3° jaar.
Voor uurrooster zie op volgende link.

"

 

Foto tentoonstelling NOX - verlengd!

De  leerlingen uit het deeltijds kunstatelier Fotokunst  stapten samen de nacht in. Het resultaat is te bezichtigen op de foto tentoonstelling NOX.

Hun leerkracht en fotograaf Lisa Van Damme hielp hen doorheen het proces van fotograferen, selecteren, printen,…
tot het kiezen van een bijhorende titel, het vormgeven van de affiche en het opbouwen van de expo.

De officiële opening van deze tentoonstelling op  vrijdag  17 december '21 kan echter niet doorgaan gezien de huidige covid-19 maatregelen.

De tentoonstelling is gratis te bezichtigen tijdens de openingsuren van de academie van 18 december 2021 tot en met 2!6 februari 2022! met uitzondering van de schoolvakanties.

We vragen de huidige Covid- maatregelen te respecteren en een mondmasker te dragen tijdens uw bezoek. Er is geen toegang tot de andere schoolgebouwen toegestaan.

Deelnemende fotografen: Anne Callens, Kaat Certyn, Ria Clinckspoor, Wim De Block, Albert De Donder, Beau De Graef,
Iwein De Keyzer, Sara De Rijck, Bart De Wandeleer, Laura Egerickx, Koen Fosselle, Naoki Matsumoto, Stefan Meert, Peter Mol,
Christopher Oyebanjo, Ewoud Schaerlaeken, Maurice Staels, An Van den Berghe, Mireille Van Dooren, Cleo Van Nieuwenhove, Thijs Vermeir.

Voor meer info: www.academiebk-aalst.be
tel 053 72 39 65
Locatie: Capucienenlaan 8, Aalst
www.instagram.com/fotokunst.academie.aalst
FB event: https://fb.me/e/30Olv0MGr

Academie Aalst
Academie Aalst
Academie Aalst
Academie Aalst
Academie Aalst
Academie Aalst
Academie Aalst
Academie Aalst
Academie Aalst
Academie Aalst