3de jaar BAV

Beeldende en Audiovisuele Vorming

Academie Aalst

In Beeldende en Audiovisuele Vorming (BAV) maak je kennis met de basis van Fotografie en Audio/video. Het maken van een stilstaand en bewegend beeld vergt een technische vaardigheid, maar bovenal een eigen, originele en kritische verwerking en een goede organisatie.  In Project Toegepaste beeldende vorming werk je op een creatieve manier rond maatschappelijke en wetenschappelijke thema’s.

De theorievakken zorgen in de basis en in het specifieke gedeelte van deze opleiding voor een goede voorbereiding voor Audiovisuele Vorming in de 3de graad. Er gaat extra aandacht naar Wiskunde en Wetenschappen en naar de vreemde talen, Engels en Frans. Er wordt vaak vakoverschrijdend gewerkt met toepassingen uit de kunstvakken. Via projectwerk en een geïntegreerde werkweek worden de banden tussen theorie en kunstpraktijk op creatieve wijze versterkt.

Na het behalen van je diploma KSO stroom je door naar Hoger Onderwijs, bij uitstek naar het hoger kunstonderwijs. Andere interessevelden waarop de richting aansluit, zijn kunstwetenschappen, archeologie, multimedia en communicatietechnologie, communicatiewetenschappen, onderwijs en journalistiek. 

Meer info over aansluiting in het secundair en hoger onderwijs: www.onderwijskiezer.be

Alg. doelstelling

De tweede graad beeldende en architecturale kunsten is in de eerste plaats een algemene opleiding in praktische en theoretische zin. De leerlingen maken kennis met de basis van architectuurtekenen enerzijds en met de technieken en materialen uit de beeldende kunsten anderzijds. In de beeldende vakken ligt de nadruk op het leren kijken naar en weergeven van de werkelijkheid.

Na de 2de graad moet de leerling een gefundeerde keuze maken voor een beeldende, architecturale of andere richting in de 3de graad.

Profiel

- interesse en motivatie in kunst en cultuur

- interesse in actualiteit

- nieuwsgierig zijn naar nieuwe onderwerpen in praktijk en theorie

- bereid zijn om creatief bezig te zijn

- openstaan voor kritiek

- respect voor materiaal, werk, tijdschema’s, medeleerlingen,leerkrachten en school

- zelfstandig en in groep kunnen werken

- theoretische basiskennis is vereist voor de algemene vakken om te kunnen starten in de  2de graad

- bereid zijn om thuis te werken voor school: taken afwerken en voorbereiden, lessen studeren

Praktijkvakken

- Architecturale vorming:

gebruik van tekeninstrumenten aanleren, ruimtelijk inzicht bijbrengen, voorstellen van volumes in vlak en ruimte

- waarnemingstekenen:

leren kijken naar de werkelijkheid om ze te kunnen weergeven

- beeldende vorming:

initiatie in de technieken en materialen uit de beeldende kunsten

Theorie/praktijk

- Algemene vakken en praktijkvakken zijn beide belangrijk om te kunnen doorstromen naar de 3de graad en om een juiste studiekeuze te kunnnen maken.

 

Weetje: Het zwembadgedeelte van de Academie op de Capucienenlaan is een ontwerp van Willy Valcke en dateert van 1934 . Deze architect volgde de principes van de modernistische bouwkunst. Hij was onder meer stagiair bij LeCorbusier.

3BAV (2de graad)*

Algemene Vakken BASIS 24 lesuren
Aardrijkskunde 1
Natuurwetenschappen 3
Engels 3
Frans 3
Geschiedenis 1
Levensbeschouwing (keuze) 2
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 4
Wiskunde 5
Specifieke Vakken 10 lesuren
Audio/video 2
Fotografie 4
Kunstbeschouwing 2
Project Toegepaste Beeldende Vorming (STEAM) 2
TOTAAL per week 34 lesuren

 

 

* Voor deze richting geldt een maximumcapaciteit.