Schoolbrochure KSO

Brochure 2024 - 2025

Brochure 2024 - 2025

Brochure 2023 - 2024

Nostalgisch?

Brochure 2023 - 2024

Brochure 2022 - 2023

Nostalgisch?

Brochure 2022 - 2023

Voorwoord

Beste aspirant KSO-leerling

Beste ouders

De  Stedelijke academie voor Beeldende Kunsten in Aalst is dé plaats bij uitstek waar je in een programma van voltijds secundair onderwijs een opleiding krijgt in de beeldende kunsten.

KSO, kunstsecundair onderwijs, combineert de algemene, theoretische vakken zoals in ASO en TSO met een heel specifiek ateliergericht curriculum in kunsten (dubbele finaliteit) en vorming (doorstroomfinaliteit).

In een sfeer van pluralisme en respect voor de eigen persoon, de medemens en de omgeving wordt ernaar gestreefd om de leerlingen zowel algemene kennis als een artistieke basisvorming mee te geven. Het hoofddoel van KSO is in de eerste plaats de doorstroming naar het Hoger Onderwijs, zowel het korte als het lange type. Voor de kunstenrichtingen komt daar ook een voorbereiding op de beroepskwalificaties van de arbeidsmarkt bij.

De Academie is een kleinschalige instelling waar alléén kunstonderwijs gegeven wordt. Het gebouw én alle gebruikers ervan ademen kunst en creativiteit. De communicatie met directie en leerkrachten verloopt hier rechtstreeks. Leerlingen volgen klassikaal lessen, maar worden ook individueel opgevolgd in een sterk uitgebouwde leerlingenbegeleiding en in de gespecialiseerde ateliers van de kunstvakken.

Leerling en personeelslid van de Academie stellen zich open voor een kritische dialoog, een ruime blik op de maatschappij en de plaats van de kunsten die er een dynamisch deel van uitmaken. Technische vaardigheid en initiële materiaalkennis moeten de leerling ondersteunen in een persoonlijke uitwerking van taken en opdrachten. De leerling kan hiervoor in gesprek gaan met de leerkracht, wat zijn/haar zelfstandigheid en ontplooiing tot een artistiek bewuste persoonlijkheid bevordert.

Na het behalen van de eerste graad in het secundair onderwijs staat elke jongere en ouder voor een interessante, maar soms moeilijke keuze. Welke richting kies ik voor de tweede en derde graad?

Op de Stedelijke Academie voor Beeldende Kunsten  bieden we een unieke waaier KSO-opleidingen aan. Leerlingen van het kunstsecundair onderwijs combineren hier hun theoretische basisvorming met specifieke kunstvakken. KSO is een gelijkwaardig alternatief voor ASO en TSO en is ook steeds op de doorstroming naar hoger onderwijs gericht.

Voor de tweede graad (3&4) kan er gekozen worden tussen 4 richtingen sinds september 2021, vanaf september 2023 zijn er ook 5 nieuwe richtingen in het 5de jaar, vanaf  2024 dus ook in het 6de jaar:

-Architecturale Vorming (5 en 6AV)=doorstroom
-Beeldende Vorming (5 en 6BV)= doorstroom
-Audiovisuele Vorming (5 en 6AVV)= doorstroom
-Architectuur en Interieur (5 en 6AI)= dubbele finaliteit
-Beeldende Kunsten (vrij/toegepast/audiovisueel) (5 en 6 BK)=dubbele finaliteit

Heb je interesse in kunst? Ben je graag creatief bezig? Is een individuele uitdaging iets voor jou? Kom dan zeker eens een kijkje nemen op onze Academie, na afspraak. De opendeurdag gaat door op zaterdag 4 mei 2024, 9u30-17u voor het KSO.

Op het einde van het schooljaar is er ook de eindejaarstentoonstelling met overzicht van opdrachten van verschillende jaren. Deze start eind juni 2024. Vervolgens is die dagelijks te bekijken van 9u tot 16u, parallel met de inschrijvingsperiode. 

  • ter info: inschrijven in het KSO of van studierichting veranderen kan steeds tot 15 januari 2025.

Alvast van harte welkom!

Els Talloen

Directeur                                                                                                                            

Stedelijke Academie voor Beeldende Kunsten - KSO