4 ABK

Architecturale en Beeldende Kunsten (4ABK)= dubbele finaliteit

In Architecturale en Beeldende Kunsten (4ABK) maak je kennis met de basis van architectuurtekenen enerzijds en met de technieken en materialen uit de beeldende kunsten anderzijds. In de beeldende vakken ligt de nadruk op het leren kijken naar en het weergeven van de werkelijkheid, specifiek in Waarnemingstekenen. Technieken en materialen worden aangeleerd in Beeldende Vorming, met aparte nadruk op het tweedimensionaal en het driedimensionaal werken.

Naast de kunstvakken wordt de brede basis van de opleiding gegarandeerd door het pakket Algemene Vakken. Vanzelfsprekend is een goede basiskennis vereist van bij de start. Via projectwerk en een geïntegreerde werkweek worden de banden tussen theorie en kunstpraktijk op creatieve wijze versterkt. De algemene, theoretische vakken zijn voorts van essentieel belang voor het doorstromen in het secundair en voortgezet onderwijs. Door projectwerk word je in de 2de graad voorbereid op latere professionele uitdagingen en integratie van maatschappelijke thema’s in verschillende kunstvormen.

Na de 2de graad kan je een gemotiveerde keuze maken voor een beeldende richting, architectuur en interieur of een andere richting in de 3de graad. Bespreek je plannen zeker goed door bij inschrijving zodat we je sterke punten en werkpunten ivm de opgebouwde voorkennis kunnen bespreken. 

Na het behalen van je diploma KSO stroom je ofwel door naar Hoger Onderwijs of stap je in de arbeidsmarkt, vb als Assistent beeldend kunstenaar of Assistent architecturaal vormgever.

Meer info over aansluiting in het secundair en hoger onderwijs: www.onderwijskiezer.be

Meer info over de beroepskwalificaties:

Alg. doelstelling

De tweede graad beeldende en architecturale kunsten is in de eerste plaats een algemene opleiding in praktische en theoretische zin. De leerlingen maken kennis met de basis van architectuurtekenen enerzijds en met de technieken en materialen uit de beeldende kunsten anderzijds. In de beeldende vakken ligt de nadruk op het leren kijken naar en weergeven van de werkelijkheid.

Na de 2de graad moet de leerling een gefundeerde keuze maken voor een beeldende, architecturale of andere richting in de 3de graad.

Profiel

- interesse en motivatie in kunst en cultuur

- interesse in actualiteit

- nieuwsgierig zijn naar nieuwe onderwerpen in praktijk en theorie

- bereid zijn om creatief bezig te zijn

- openstaan voor kritiek

- respect voor materiaal, werk, tijdschema’s, medeleerlingen,leerkrachten en school

- zelfstandig en in groep kunnen werken

- theoretische basiskennis is vereist voor de algemene vakken om te kunnen starten in de  2de graad

- bereid zijn om thuis te werken voor school: taken afwerken en voorbereiden, lessen studeren

Praktijkvakken

- Architecturale vorming:

gebruik van tekeninstrumenten aanleren, ruimtelijk inzicht bijbrengen, voorstellen van volumes in vlak en ruimte

- waarnemingstekenen:

leren kijken naar de werkelijkheid om ze te kunnen weergeven

- beeldende vorming:

initiatie in de technieken en materialen uit de beeldende kunsten

Theorie/praktijk

- Algemene vakken en praktijkvakken zijn beide belangrijk om te kunnen doorstromen naar de 3de graad en om een juiste studiekeuze te kunnnen maken.

4ABK (2de graad)*

Algemene Vakken BASIS 19 lesuren
Aardrijkskunde 1
Natuurwetenschappen 2
Engels 2
Frans 2
Geschiedenis 1
Levensbeschouwing (keuze) 2
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 4
Wiskunde 3
Specifieke Vakken 15 lesuren
Architecturale Vorming 4

Project Toegepaste Beeldende Vorming
& beroepskwalificaties

2
Waarnemingstekenen 4
Toegepaste Kunstbeschouwing 2
 Beeldende Vorming 2D/3D 3
TOTAAL per week 34 lesuren


* Voor deze richting geldt een maximumcapaciteit.