4de jaar BAK

In Beeldende en Architecturale Kunsten (BAK) maak je kennis met de basis van architectuurtekenen enerzijds en met de technieken en materialen uit de beeldende kunsten anderzijds. In de beeldende vakken ligt de nadruk op het leren kijken naar en het weergeven van de werkelijkheid, specifiek in Waarnemingstekenen. Technieken en materialen worden aangeleerd in Beeldende Vorming, met aparte nadruk op het tweedimensionaal en het driedimensionaal werken. Na de 2de graad kan je een gemotiveerde keuze maken voor een beeldende (toegepast of vrij), architecturale of andere richting in de 3de graad. 

Naast de kunstvakken wordt de brede basis van de opleiding gegarandeerd door het pakket algemene vakken. Vanzelfsprekend is een goede basiskennis vereist van bij de start. Via projectwerk en een geïntegreerde werkweek worden de banden tussen theorie en praktijk op creatieve wijze versterkt. De algemene, theoretischevakken zijn voorts van essentieel belang voor het verderdoorstromen in het secundair en voortgezet onderwijs.

Optie: bij inschrijving kiest de leerling voor een pakket met 1uur Beeldende Vorming extra of met 1 uur Wiskunde extra.

4BAK (2de graad)

Algemene Vakken  Lesuren
Aardrijkskunde 1
Chemie 1
Engels 2
Frans 2
Fysica 1
Geschiedenis 1
Informatica 1
Levensbeschouwing (keuze) 2
Kunstgeschiedenis 2
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 4
Wiskunde 3/4
   
Praktijkvakken  
Architecturale Vorming 4
Beeldende Vorming - 2D/ 3D 3/4
Toegepaste Beeldende Vorming 2
Waarnemingstekenen Architecturaal 2
Waarnemingstekenen Beeldend 2