5 en 6 AI

5 & 6 Architectuur en Interieur (AI)=dubbele finaliteit

Architectuur en Interieur (AI) bouwt verder op Architecturale en Beeldende Kunsten in de 2de graad. De opleiding focust op de volgende stappen: voorbereiding – proces – presentatie. Hiervoor werkt de leerling vanuit computerontwerp, presentatie, vormstudie en schaaltekenen in een artistieke benadering. Naast de technisch-architecturale benadering bij het tekenen en het bestuderen van bouwmaterialen wordt het esthetische aspect benadrukt: verhoudingen, kleur, compositie, vorm en volume, verwijzingen naar bouwstijlen en cultureel erfgoed met bijzondere aandacht voor hedendaagse ontwerpen.

 

Start je voor het eerst in deze richting? Een reeks beginnersoefeningen en jouw inzet en enthousiasme zorgen ervoor dat je snel de nodige technische bagage hebt.

 

Naast het specifieke gedeelte voor deze KSO-opleiding zijn de basisdoelstellingen in algemeen vormende vakken van groot belang. Zij ondersteunen de kunstvakken, maar garanderen ook een brede algemene opleiding. Projecten, studiereizen in binnen- en buitenland en een persoonlijk eindwerk  in het laatste jaar worden georganiseerd in functie van de symbiose tussen theorie en praktijk. Onderzoek, actualiteit van het werk, kritische reflectie en creatieve verwerking zijn daarbij de grote pijlers. Het eindwerk toont de organisatie en zelfredzaamheid die nodig zijn op de arbeidsmarkt en de opleidingen in het Hoger Onderwijs.

Het programma richt zich op doorstroming naar het Hoger Onderwijs: toegepaste architectuur, interieurarchitectuur, productontwikkeling, interieurvormgeving en tuin- en landschapsarchitectuur. Daarnaast is de richting ook een voorbereiding op Hoger Onderwijs in het algemeen.

De praktische inhoud van de opleiding is gericht op het profiel van een Assistent Architecturaal Vormgever.

 

Weetje: De nieuwbouw aan de kant van de Nieuwbeekstraat is officieel in gebruik sinds 24 april 2017.

5 en 6 AI (3de graad)

Basis (19u) Lesuren
Aardrijkskunde 1
Natuurwetenschappen 3
Engels 2
Frans 2
Geschiedenis 1
Levensbeschouwing (keuze) 2
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 3
Wiskunde 3
Specifiek gedeelte (17u)  
Architectuur 4
Interieurarchitectuur 4
Interieurvormgeving 3 -> 0
Tekentechnieken: schetsen - digitaal  4
Kunstbeschouwing 2
Atelier eindproject Architectuur en Interieur  0 -> 3

 

* Voor deze richting geldt een maximumcapaciteit.