5de en 6de jaar VBK

In Vrije Beeldende Kunst (VBK) wordt er, vertrekkend vanuit de centrale positie van het tekenatelier, een brede waaier van technieken verkend. Het doel is je persoonlijke interesses te kunnen uiten, kritisch om te gaan met de beeldcultuur op zich en je eigen werk in het bijzonder. Teken- en schilderkunst, druk- en etstechnieken, de relatie tussen ruimte en volume worden in een breder kunsthistorisch kader geplaatst om daarin je eigen verhaal, je eigen mogelijkheden te onderzoeken.

 Naast de kunstvakken is ook het aandeel van de algemeen vormende vakken van groot belang. Zij ondersteunen de kunstvakken enerzijds, maar garanderen tevens een brede algemene opleiding anderzijds. Projecten, studiereizen in binnen- en buitenland en een individuele geïntegreerde proef (GIP) in het laatste jaar worden georganiseerd in functie van de symbiose tussen theorie en praktijk. 

Het programma richt zich op doorstroming naar het hoger onderwijs, specifiek in de velden van schilderkunst, beeldhouwkunst, grafiek, monumentale kunst, keramiek, glaskunst, modeontwerp, animatie enz. Daarnaast is de richting ook een voorbereiding op hoger onderwijs in het algemeen.

 

Weetje: De nieuwbouw aan de kant van de Nieuwbeekstraat is officieel in gebruik sinds 24 april 2017.

5 en 6 VBK (3de graad)

Algemene Vakken  Lesuren
Aardrijkskunde 1
Natuurwetenschappen 1
Engels 2
Frans 2
Geschiedenis 1
Levensbeschouwing (keuze) 2
Kunstgeschiedenis 2
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 3
Wiskunde 2
Praktijkvakken  
Ruimte en Volume 4
Schilderkunst 4
Vrije Grafiek 4
Waarnemingstekenen 4
Onderzoek Actuele Kunst  2
Geïntegreerde proef ( 6de jaar)   

 

* Voor deze richting geldt een maximumcapaciteit.