Levend Model

Levend Model voor volwassenen of  elke -18 jarige die via een proef aantoont de basiscompetenties van de middelbare graad, waartoe de studierichting in het DKO behoort, verworven heeft.
2 lesbeurten van 4 lesuren/week over 5 leerjaren.

Specialisatiegraad
2 lesbeurten van 4 lesuren/week over 2 leerjaren.

Het atelier ‘levend model’ nodigt uit om aan de slag te gaan rond en met het menselijk lichaam. Hoewel we vertrekken vanuit dit gemeenschappelijk gegeven, kan de invulling en de benadering ervan heel verschillend zijn. Klassikale opdrachten staan naast het volgen van een eigen parcours, naargelang de voorkennis en de individuele noden van de leerling.

Er is plaats voor onderzoek naar vorm, anatomie, verhoudingen... Maar een ‘correcte’ weergave van de waarneming is geen doel op zich. Het verwerven van inzicht in de weergave van het menselijk lichaam is slechts een opstap naar de vrijheid om te kunnen werken aan een persoonlijk project.

‘Klassieke’ methodes worden afgewisseld of gecombineerd met meer experimentele manieren van werken. Variatie in materialen, technieken, formaten, dragers, poses, ... en afwisseling tussen werken naar ‘levend model’ en document, tussen werken in het lokaal en op verplaatsing, dwingen telkens opnieuw om anders te kijken naar de menselijke figuur. Het ontwikkelen van een eigen beeldtaal staat hier voorop.

Hoe kunstenaars nu en in het verleden vorm gegeven hebben aan de menselijke figuur, maar ook waarom ze haar als onderwerp zijn blijven kiezen, wordt voor een stuk theoretisch toegelicht, geëxploreerd tijdens een bezoek aan een museum of tentoonstelling, maar vooral in de praktijk onderzocht. Het terrein van de kunstgeschiedenis/ kunstactualiteit toont ook de constante wisselwerking tussen de verschillende disciplines ( fotografie, schilderkunst, performance, beeldhouwkunst, literatuur, muziek,...). Dit kan een bron van inspiratie zijn, zowel beeldend als inhoudelijk.

‘Levend model’ is een hele ruime noemer waaronder uiteindelijk op de meest uiteenlopende manieren kan gewerkt worden. Het lichaam als uitgangspunt voor de schilder om picturale en expressieve mogelijkheden te onderzoeken van vlak, lijn, kleur; als instrument van de performer; als inspiratie en studieobject om tot ruimtelijk werk te komen; het model als hulpmiddel voor de striptekenaar om een personage te ontwikkelen ...

Dit atelier biedt de kans om, stap voor stap, na te gaan welk traject je wil bewandelen, vertrekkend vanuit ‘levend model’.

Levend Model

- vrijdagavond van 18.00u tot 21.30u en zaterdagvoormiddag van 09.00 tot 12.30u

 

"

Kunst- en cultuurfilosofie

In de 4° graad behoort het vak Kunst- en Cultuurfilosofie tot de leerinhoud van elk atelier. Dit is voor de duur van 2 jaar en betekent om de twee weken, twee uur ofwel 100 minuten interactieve theorieles.

De lesuren hiervoor zijn in het totaal van het volledige lesurenpakket inbegrepen. Het staat de leerling echter vrij om dit vak bovenop de atelieruren te volgen. 

Een leerling die zijn competenties voor dit vak kan aantonen via een bewijs van competenties, of een bewijs van beroepskwalificatie dat is uitgereikt in het deeltijds kunstonderwijs, of een studiebewijs dat is uitgereikt door een instelling voor voltijds secundair onderwijs, het volwassenenonderwijs of het hoger onderwijs, kan geheel of gedeeltelijk vrijgesteld worden voor een vak. (uit art.34 besluit van de Vlaamse Regering betreffende het opleidingsaanbod, de organisatie, de personeelsinformatie, de inning van het inschrijvingsgeld en de certificering van het deeltijds kunstonderwijs).

 

Wanneer?
Voor de normale 5-jarige opleiding van 8u per week, is dat in het 2° en 3° jaar.
Voor uurrooster zie op volgende link.

"

Levend Model

Levend Model

Levend Model

Levend Model

Levend Model

Levend Model

Levend Model

Levend Model

Levend Model

Levend Model

Levend Model

Levend Model