5 en 6 BK

5 & 6 Beeldende Kunsten (BK)=dubbele finaliteit

In Beeldende Kunsten (BK) wordt het programma van de 2de graad Beeldende en Audiovisuele Kunsten en het beeldende luik van Architecturale en Beeldende Kunst verder uitgewerkt.

De leerling kiest bij Beeldende Kunsten voor 1 van de 3 opties

  1. Vrije beeldende kunsten                   met basisatelier Waarnemingstekenen
  2. Toegepaste beeldende Kunsten      met basisatelier Waarnemingstekenen
  3. Audiovisuele kunsten                       met basisateliers Foto en Film

De kunstvakken naast de basisateliers geven in het specifieke gedeelte de eigen inhoud aan de richting:

  1. Vrije beeldende kunsten: nadruk op vrije expressie, eigen creatie van beelden aan de hand van vooral analoge technieken, tweedimensionaal en driedimensionaal.
  2. Toegepaste beeldende kunsten: nadruk op het maken van beelden en combineren van technieken, met een groot aandeel voor digitale technieken en hun combinatie met analoge.
  3. Audiovisuele kunsten: nadruk op Film of Fotografie doordat je één van beide opties als majorvak kiest.

Start je voor het eerst in deze richting? Een reeks beginnersoefeningen en jouw inzet en enthousiasme zorgen ervoor dat je snel de nodige technische bagage hebt.

Naast het specifieke gedeelte voor deze KSO-opleiding zijn de basisdoelstellingen in algemeen vormende vakken van groot belang. Zij ondersteunen de kunstvakken, maar garanderen ook een brede algemene opleiding.

Projecten, studiereizen in binnen- en buitenland en een persoonlijk eindwerk  in het laatste jaar worden georganiseerd in functie van de symbiose tussen theorie en praktijk. Het eindwerk toont de organisatie en zelfredzaamheid die nodig zijn op de arbeidsmarkt en de opleidingen in het Hoger Onderwijs. De voorbereiding, uitwerking en presentatie  gebeurt aan de hand van projecten en oefeningen in het Projectatelier.

Beeldende Kunst richt zich op doorstroming naar het Hoger Onderwijs: Beeldende kunsten, Beeldend Vormgever, Grafisch ontwerp, Grafische en digitale media, Digital design and development, Multimedia en communicatietechnologie, Fotografie, Film en Onderwijs.

Daarnaast is de richting ook een voorbereiding op Hoger Onderwijs in het algemeen.

De praktische inhoud van de opleiding is gericht op het profiel van een Assistent Beeldend Kunstenaar.

5 en 6 BV optie Vrije Beeldende Kunsten (3de graad)*

 

Basis (18u)  Lesuren
Aardrijkskunde 1
Natuurwetenschappen 2    
Engels 2
Frans 2
Geschiedenis 1
Levensbeschouwing (keuze) 2
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 3
Wiskunde    
Specifiek gedeelte voor elke optie (4u)    
Kunstbeschouwing 2
Onderzoek Actuele Kunst 2 -> 0
Atelier eindproject Beeldende Kunsten 0 -> 2
Specifiek gedeelte optie V.B.K. (14u)  
Waarnemingstekenen 4
Beeld 2D Vrije grafiek 3
Beeld 2D Experimentele technieken 4# -> 3
Beeld 3D Installatie - performance 3 -> 4#
   
# uitbreiding met Nieuwe Media  

 

* Voor deze richting geldt een maximumcapaciteit

5 en 6 BV optie Toegepaste Beeldende Kunsten (3de graad)*

 

Basis (18u)  Lesuren
Aardrijkskunde 1
Natuurwetenschappen 2    
Engels 2
Frans 2
Geschiedenis 1
Levensbeschouwing (keuze) 2
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 3
Wiskunde    
Specifiek gedeelte voor elke optie (4u)    
Kunstbeschouwing 2
Onderzoek Actuele Kunst 2 -> 0
Atelier eindproject Beeldende Kunsten 0 -> 2
Specifiek gedeelte optie T.B.K. (14u)  
Waarnemingstekenen 4
Fotografie (nieuw vanaf 1/9/'24) 2
Multimedia en grafische vormgeving 8

 

* Voor deze richting geldt een maximumcapaciteit

5 en 6 BV optie Audiovisuele Kunsten (3de graad)*

 

Basis (18u)  Lesuren
Aardrijkskunde 1
Natuurwetenschappen 2    
Engels 2
Frans 2
Geschiedenis 1
Levensbeschouwing (keuze) 2
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 3
Wiskunde    
Specifiek gedeelte voor elke optie (4u)    
Kunstbeschouwing 2
Onderzoek Actuele Kunst 2 -> 0
Atelier eindproject Beeldende Kunsten 0 -> 2
Specifiek gedeelte optie A.K. (14u)  
Fotografie basis 4
Film basis 4
Major Fotografie of Major Film 4
Multimedia 2

 

* Voor deze richting geldt een maximumcapaciteit