Grafiekkunst

Grafiekkunst aanbevolen voor volwassenen die de 2-jarige oriëntatie-opleiding (4u/week) hebben gevolgd‚Äč,
of  elke -18 jarige die via een proef aantoont de basiscompetenties van de middelbare graad, waartoe de studierichting in het DKO behoort, verworven heeft.
2 lesbeurten van 4 lesuren/week over 5 leerjaren.
1 lesbeurt van 4 lesuren/week over 10 leerjaren.

Specialisatiegraad
2 lesbeurten van 4 lesuren/week over 2 leerjaren.

 

In het atelier wordt hoogdruk, diepdruk en doordruk beoefend. Je vervaardigt drukvormen die je meerdere keren kunt afdrukkken, een oplage dus. In zo’n oplage kunnen alle afdrukken gelijk zijn, maar evengoed grondig van elkaar verschillen. Eén drukvorm kan dus een hele reeks verschillende werken opleveren. In hoogdruk maak je linosneden, houtsneden en –gravures, verder allerlei stempeltechnieken, materialendruk, puzzeldruk,… Bij diepdruk gaat het om alle mogelijke niet-toxische etstechnieken: lijnets, aquatint, zachte grond, suikerets,…Je kunt ook gebruikmaken van de droge naaldtechniek, mezzotint, collagrafie,… Bij doordruk, beter bekend als zeefdruk, pas je directe en indirecte sjabloonmethodes toe.Al deze mogelijkheden nodigen uit tot experimenteren en bijgevolg worden de technieken, waarvan sommige hun oorsprong vinden in de 15de eeuw, voortdurend verder ontwikkeld en vernieuwd.Het atelier biedt dan ook een grote verscheidenheid aan grafische werken, zowel in kleur als in zwart-wit. Tijdens de eerste jaren wordt vooral geïnvesteerd in het aanleren van de technieken. Nadien wordt de techniek gebruikt als middel om tot een persoonlijke expressie te komen.

Grafiekkunst

  • dinsdag -, woensdag- en donderdagavond van 18u00 tot 21u30
  • vrijdagavond van 18u00 tot 21u30 uur en zaterdagvoormiddag van 09u00 tot 12u30

"

Kunst- en cultuurfilosofie

In de 4° graad behoort het vak Kunst- en Cultuurfilosofie tot de leerinhoud van elk atelier. Dit is voor de duur van 2 jaar en betekent om de twee weken, twee uur ofwel 100 minuten interactieve theorieles.

De lesuren hiervoor zijn in het totaal van het volledige lesurenpakket inbegrepen. Het staat de leerling echter vrij om dit vak bovenop de atelieruren te volgen. 

Een leerling die zijn competenties voor dit vak kan aantonen via een bewijs van competenties, of een bewijs van beroepskwalificatie dat is uitgereikt in het deeltijds kunstonderwijs, of een studiebewijs dat is uitgereikt door een instelling voor voltijds secundair onderwijs, het volwassenenonderwijs of het hoger onderwijs, kan geheel of gedeeltelijk vrijgesteld worden voor een vak. (uit art.34 besluit van de Vlaamse Regering betreffende het opleidingsaanbod, de organisatie, de personeelsinformatie, de inning van het inschrijvingsgeld en de certificering van het deeltijds kunstonderwijs).

 

Wanneer?
Voor de normale 5-jarige opleiding van 8u per week, is dat in het 2° en 3° jaar.
Voor de 'langzame' 10-jarige opleiding van 4u per week, is dat te kiezen tijdens de periode van het 3° tot het 6° jaar. Het is aanbevolen om dit over twee opeenvolgende jaren te volgen.
Voor uurrooster zie op volgende link.

"

Grafiekkunst

Grafiekkunst

Grafiekkunst

Grafiekkunst

Grafiekkunst

Grafiekkunst

Grafiekkunst

Grafiekkunst

Grafiekkunst

Grafiekkunst

Grafiekkunst

Grafiekkunst
Academie Aalst
Academie Aalst
Academie Aalst
Academie Aalst