Projectatelier

Projectatelier is een vervolgatelier voor wie al een opleiding in de hogere graad heeft gevolgd en via een intakegesprek, en het voorleggen van eigen werk, kan aantonen een eigen beeldtaal te hebben ontwikkeld en open staat voor het voeren van een eigen artistiek onderzoek gebaseerd op een eigen project als leidmotief.

Projectatelier voor volwassenen of  elke -18 jarige die via een proef aantoont de basiscompetenties van de middelbare graad, waartoe de studierichting in het DKO behoort, verworven heeft.
2 lesbeurten van 4 lesuren/week over 5 leerjaren.

Specialisatiegraad
2 lesbeurten van 4 lesuren/week over 2 leerjaren.

 

Projectatelier 

In dit atelier zoeken we samen naar de verdere uitbouw van jouw eigen traject en je persoonlijke beeldtaal.

We hebben een ruime visie waarbij het niet meer zozeer draait om het ‘leren’ schilderen of tekenen, maar wel om het verder exploreren van jouw medium en dit in functie van de intenties die je hebt als kunstenaar. We verwachten een grote zelfstandigheid, maar tegelijk bieden we ook een zeer persoonlijke begeleiding aan op jouw tempo. Hierbij trachten we het creatieproces zowel vormelijk, technisch als inhoudelijk verder uit te dagen. We onderzoeken verschillende teken- en schildertechnieken, maar ook de overstap naar andere disciplines is zeker mogelijk en zelfs wenselijk.

Ook het leren presenteren van het eigen werk zien we als een belangrijk onderdeel van deze opleiding. Op welke manier komt dit werk het beste tot zijn recht? Hoe wordt het eventueel gecombineerd met een ander werk? Door dit standpunt in te nemen, onderzoeken we meer de verhouding tussen het werk en de toeschouwer. Komt de boodschap, de ervaring of de emotie die ik zelf wil overbrengen wel voldoende tot uiting? We streven er naar dat je als student nog bewuster een eigen beeldonderzoek kan voeren, een kritische kijk kan ontwikkelen en jezelf en jouw werk steeds opnieuw in vraag kan stellen.

We bewandelen samen een pad met nieuwe ontdekkingen, soms met omwegen of onverwachte verschuivingen, maar ervaar deze absoluut niet als obstakels. Geniet juist van toevalligheden en laat je verleiden door het experiment. Toon jouw interesses en fascinaties en laat je prikkelen door nieuwe input. Ervaar dit alles als een boeiende zoektocht, waar mislukkingen niet bestaan en laat je vooral verrassen door die mooie eigenzinnigheid in jouw werk.


Projectatelier 

  • dinsdag- en donderdagavond van 18 tot 21.30 uur 

Kunst- en cultuurfilosofie

In de 4° graad behoort het vak Kunst- en Cultuurfilosofie tot de leerinhoud van elk atelier. Dit is voor de duur van 2 jaar en betekent om de twee weken, twee uur ofwel 100 minuten interactieve theorieles.

De lesuren hiervoor zijn in het totaal van het volledige lesurenpakket inbegrepen. Het staat de leerling echter vrij om dit vak bovenop de atelieruren te volgen. 

Een leerling die zijn competenties voor dit vak kan aantonen via een bewijs van competenties, of een bewijs van beroepskwalificatie dat is uitgereikt in het deeltijds kunstonderwijs, of een studiebewijs dat is uitgereikt door een instelling voor voltijds secundair onderwijs, het volwassenenonderwijs of het hoger onderwijs, kan geheel of gedeeltelijk vrijgesteld worden voor een vak. (uit art.34 besluit van de Vlaamse Regering betreffende het opleidingsaanbod, de organisatie, de personeelsinformatie, de inning van het inschrijvingsgeld en de certificering van het deeltijds kunstonderwijs).

 

Wanneer?
Voor de normale 5-jarige opleiding van 8u per week, is dat in het 2° en 3° jaar.
Voor uurrooster zie op volgende link.

"