Ateliers

Lessen vanaf 1 september

Beste leerling,

Beste ouder,

De lessen aan de academie kunnen vanaf 1 september eindelijk opnieuw voor iedereen doorgaan!
Het 'normaal' begint stap per stap terug de realiteit te worden. Iedereen verlangt ernaar om elkander terug te zien en samen van de academie een echte ontmoetingsplaats te maken, waar uitdagend artistiek beeldend kunstonderwijs gevolgd kan worden! 

Uit de coronamaatregelen van de Vlaamse overheid, Onderwijs Vlaanderen:

 • De mondmaskerplicht in het atelier vervalt.
 • Leerlingen krijgen maximaal een vaste plaats in een vaste klasruimte.
 • Lokalen worden maximaal geventileerd, conform de adviezen van de preventieadviseur. 
 • Uitstappen zijn toegestaan conform de regels zoals deze gelden in de rest van de samenleving (sport, cultuur). 
 • Bij voorstellingen, toonmomenten, tentoonstellingen, evenementen, … van maximaal 200 publieksdeelnemers indoor of maximaal 400 outdoor, hoeft het publiek geen mondmaskers te dragen en geen afstand te houden.
 • De (lunch)pauze kan/zal opnieuw georganiseerd worden in de refter, maar ook nog steeds op andere plaatsen. 
 • Buiten kunnen de mondmaskers af, mits de leerlingen intense fysieke contacten vermijden. (regeling afgelopen schooljaar).
 • We dienen de aanwezigheid van ouders in de academie te vermijden en houden de regeling aan zoals vorig jaar om de kinderen buiten de schoolpoort af te zetten en op te halen. Contacten tussen ouders en leerkrachten kunnen - indien nodig - binnen doorgaan, met mondmasker. 
 • Academiebezoeken voor kandidaat-leerlingen gebeuren op afspraak.

Social distancing:

 • Kinderen onder 12 jaar (lees: leerlingen basisonderwijs) dragen geen mondmasker. Specifiek voor leerlingen van 10 tot 12 jaar zijn de mondmaskers sowieso niet langer verplicht, tenzij er op advies van de preventieadviseur door het schoolbestuur of, op grond van de lokale epidemiologische situatie, door de lokale crisiscel anders wordt beslist.
 • Voor leerlingen vanaf 12 jaar kan opnieuw worden lesgegeven en gevolgd zonder mondmasker, wanneer er stilgezeten of stilgestaan wordt en voor bewegende activiteiten in de les zoals dans, drama en performances.
 • Leerlingen en onderwijspersoneel die een mondmasker wensen te dragen, kunnen dit.
 • Er wordt zoveel mogelijk afstand gehouden of een mondmasker gedragen in contacten met andere aanwezigen op drukke plaatsen en tijdens verplaatsingen in gebouwen;
 • Personeel houdt afstand of draagt een mondmasker in contact met andere volwassenen. Wanneer er neergezeten wordt, is een mondmasker niet nodig. Idem voor essentiële derden. 

- UPDATE 24 augustus o Ouders houden zich aan de mondmaskerplicht. Meer informatie over "Wie moet een mondmasker dragen op school". 

Advies bij inschrijvingen
Sinds dit schooljaar geven we advies bij inschrijving i.v.m. het meest geschikte moment voor u, of voor uw dochter of zoon, om naar onze lessen te komen. We doen dit in functie van het pedagogisch comfort. We letten hierbij op de leeftijd, de reeds bereikte competenties van de leerlingen en de grootte van de groep. Gelieve hier maximaal rekening mee te houden om het leertraject het meest zinvol en aangenaam te laten verlopen.

De kinderen van de lagere graad en de jongeren uit de middelbare graad proberen we zoveel mogelijk op leeftijd te groeperen. Hierdoor kan het zijn dat we voor u enkele lesmomenten zullen ontraden. Meer info vind je bij de uurroosters van de ateliers op https://www.academiebk-aalst.be/dko/ateliers/kinderatelier en https://www.academiebk-aalst.be/dko/ateliers/jongeren.
Bij de start van het schooljaar in de maand september zullen de leerkrachten, in onderling overleg en met de leerlingen en met de directie, eventueel ook nog kleine aanpassingen voorstellen opdat het komende schooljaar aan onze academie optimaal zou verlopen! Uitzonderingen zullen we nauwelijks toestaan, in het belang van elke leerling. Bedankt alvast voor uw begrip. Meer praktische info over de inschrijvingen vind je op https://www.academiebk-aalst.be/dko/inschrijven.