Beeldcultuur

Beeldcultuur

Beeldcultuur voor volwassenen

2 lesuren per week over 3 leerjaren

Beeldcultuur is een nieuwe kortlopende, theoretische, opleiding met als vak Kunst- en cultuurfilosofie, die toegankelijk is voor volwassenen met of zonder aterlierervaring. Deze lessen kunnen autonoom gevolgd worden, zonder deel te nemen aan een atelier van de academie. Anderzijds kunnen deze lessen ook gevolgd worden als het verplicht theorievak van de ateliers aan de academie vanaf het 2° jaar tot het 3° jaar.

De opleiding in de kunstgeschiedenis en -actualiteit is opgebouwd vanuit de kunst- en cultuurfilosofie als rode draad doorheen het hele traject. Hierbij interpreteren we op een interactieve manier gezamelijk kunstwerken. We kijken, verwoorden, nemen de tijd. We gaan van beeld naar woord en, voor hen die een atelier in de academie volgen, ook terug naar beeld (beeldende reflectie). We werken in de klas met digitaal beeldmateriaal maar voorzien ook veel uitstappen. Een mix tussen expo's in binnenland en buitenland, lezingen, documentaires en kunstenaarsbiografieën verbreedt ons inzicht. Het accent ligt op hedendaagse kunst maar we vergeten niet de historische kunst en kijken naar verschillende disciplines. We zullen nauw samenwerken met Netwerk Aalst (https://netwerkaalst.be/nl).
 

In een tweede luik van de lessen Beeldcultuur bekijken we de presentatie van het kunstwerk. In een tentoonstelling of collectie krijgt elk werk een andere lading: het wordt een deel van een groter geheel, een breder kader; het verhaal dat de curator, galerist of  kunstenaar wil vertellen. Samen bekijken we hoe kunstwerken in hun context gepresenteerd worden. We vullen dit aan met gesprekken met galeristen, collectioneurs en curatoren.

De opleiding bevat veel extra muros activiteiten.

De lessen vinden elke week plaats op dinsdag van 18.00 tot 19.40 of 19.50 tot 21.30u.

 

Voor kalender: zie link PDF-document hieronder

 

nl-171313.pdf