5de en 6de jaar Architecturale en binnenhuiskunst

De opleiding in Architecturale en Binnenhuiskunst (ABK) omvat de volgende stappen: vorming - proces - voorbereiding. Hiervoor wordt gewerkt vanuit computerdesign, presentatie, vormstudie en schaaltekenen in een artistieke benadering. Naast de technisch-architecturale benadering bij het tekenen en het bestuderen van bouwmaterialen wordt het esthetische aspect benadrukt: verhoudingen, kleur, compositie, vorm en volume, verwijzingen naar bouwstijlen en cultureel erfgoed met bijzondere aandacht voor hedendaagse ontwerpen.

Naast de kunstvakken is ook het aandeel van de algemeen vormende vakken van groot belang. Zij ondersteunen de kunstvakken enerzijds, maar garanderen tevens een brede algemene opleiding anderzijds. Projecten, studiereizen in binnen- en buitenland en een individuele geïntegreerde proef (GIP) in het laatste jaar worden georganiseerd in functie van de symbiose tussen theorie en praktijk. Het programma richt zich op doorstroming naar het hoger onderwijs, specifiek in de velden van architectuur, binnenhuisarchitectuur, productontwikkeling, interieurvormgeving, aspirantarchitectuur en tuin- en landschapsarchitectuur. Daarnaast is de richting ook een voorbereiding op hoger onderwijs in het algemeen.

5 & 6 ABK (3de graad)

Algemene Vakken  Lesuren
Aardrijkskunde 1    
Engels 2
Frans 2    
Geschiedenis 1
Levensbeschouwing (keuze) 2
Kunstgeschiedenis 2
Lichamelijke opvoeding 2
Natuurwetenschappen 2
Nederlands 3
Wiskunde 5
Kunstvakken  
Architectuur 6
Binnenhuiskunst 6
 Onderzoek Actuele Kunst 2
Geïntegreerde proef ( 6de jaar)