Vervolgatelier Trajectatelier- Multidisciplinair

Trajectatelier - Multidisciplinair voor volwassenen of KSO-leerlingen met een getuigschrift van de 2de graad.
2 lesbeurten van 4 lesuren/week over 5 leerjaren.

Specialisatiegraad
2 lesbeurten van 4 lesuren/week over 2 leerjaren

 

Een atelier, een open plaats met het accent op de ontwikkeling en exploratie van het individuele werk/project van de student. De verschillende disciplines zoals tekenen, schilderkunst, beeldhouwen, keramiek, foto, grafiek, collage, textiel, digitale technieken en multimedia naar keuze van de student worden vanuit haar/zijn persoonlijke interesse en niveau begeleid, gecoacht en gestimuleerd. De leefwereld en be-leef-de wereld, het intuïtieve, het individueel archief van de student wordt als de bron van de beeldvorming verder uitgediept en getransformeerd naar vorm, medium, drager, inhoud en context.

Het onderzoek, het ‘uitproberen’, het procesmatige, ‘trial & error’ van de beeldvorming wordt aangemoedigd.

- Presentatie van het werk in context(uele ruimte): tentoonstelling en toonmoment, binnen en/of buiten de academiemuren.

 - Aanbieden van hedendaagse en klassieke kunsthistorische referenties.

- Opstellen van een persoonlijk dossier

-Bezoeken van tentoonstellingen

 

Trajectatelier - Multidisciplinair

dinsdag  en donderdagavond van 18.00 tot 21.30 uur