Schoolcultuur KSO

Inleiding

De Academie voor Beeldende Kunsten in Aalst is de plaats bij uitstek waar je in een programma van voltijds secundair onderwijs een opleiding in de beeldende kunsten krijgt.

KSO, kunstsecundair onderwijs, combineert de algemene, theoretische vakken zoals in ASO en TSO met een heel specifiek praktijkgericht curriculum in beeldende en architecturale kunsten of in audiovisuele vorming.

In een sfeer van pluralisme en respect voor de eigen persoon, de medemens en de omgeving wordt ernaar gestreefd om de leerlingen zowel algemene kennis als een artistieke basisvorming mee te geven. Het hoofddoel van KSO is in de eerste plaats de doorstroming naar hoger onderwijs, het korte maar ook lange type, voor te bereiden.

De Academie is een kleinschalige instelling waar alléén kunstonderwijs gegeven wordt. Het gebouw én alle gebruikers ervan ademen kunst en creativiteit. De communicatie met directie en leerkrachten verloopt er rechtstreeks. Leerlingen volgen er enerzijds klassikaal lessen, maar worden ook individueel begeleid in een sterk uitgebouwde leerlingenbegeleiding en in de gespecialiseerde ateliers van de kunstvakken.

Een leerling én personeelslid van de Academie stelt zich open voor een kritische dialoog, een ruime blik op de maatschappij en de plaats van de kunsten die er een dynamisch aspect van uitmaken. Technische vaardigheid en initiële materiaalkennis moet de leerling ondersteunen in een persoonlijke uitwerking van taken en opdrachten. De leerling kan hiervoor in gesprek gaan met de leerkracht, wat zijn zelfstandigheid en ontplooiing tot een artistiek bewuste persoonlijkheid zal bevorderen.

 

Visie KSO                                                                                                                                           (°februari 2020)

  • Ons kunstonderwijs is leerlingen opleiden tot creatieve, zelfbewuste, verantwoordelijke mensen. Ons onderwijs bereidt voor op het hoger onderwijs, bij uitstek het hoger kunstonderwijs.
  • Onze Academie/ons KSO is een stimulerende omgeving voor alle leerlingen, personeelsleden, ouders en ondersteuners om te werken
  • Aan eigen creatie en persoonlijk onderzoek
  • Aan eigentijdse artistieke en persoonlijke ontwikkeling
  • Aan zelfstandigheid en zelfredzaamheid
  • Door actief deel te nemen aan het onderwijs en de vorming binnen en buiten de Academie
  • Door kritische dialoog tussen alle berokkenen (concept brede school)