Schoolcultuur & schoolkalender '22-'23 KSO

Inleiding

De Stedelijke Academie voor Beeldende Kunsten in Aalst is de plaats bij uitstek waar je in een programma van voltijds secundair onderwijs een opleiding in de beeldende kunsten krijgt.

KSO, kunstsecundair onderwijs, combineert de algemene, theoretische vakken zoals in ASO en TSO met een heel specifiek praktijkgericht curriculum in beeldende en architecturale kunsten of in audiovisuele vorming.

In een sfeer van pluralisme en respect voor de eigen persoon, de medemens en de omgeving wordt ernaar gestreefd om de leerlingen zowel algemene kennis als een artistieke basisvorming mee te geven. Het hoofddoel van KSO is in de eerste plaats de doorstroming naar hoger onderwijs, het korte maar ook lange type, voor te bereiden.

De Stedelijke Academie is een kleinschalige instelling waar alléén kunstonderwijs gegeven wordt. Het gebouw én alle gebruikers ervan ademen kunst en creativiteit. De communicatie met directie en leerkrachten verloopt er rechtstreeks. Leerlingen volgen er enerzijds klassikaal lessen, maar worden ook individueel begeleid in een sterk uitgebouwde leerlingenbegeleiding en in de gespecialiseerde ateliers van de kunstvakken.

Een leerling én personeelslid van de Stedelijke Academie stelt zich open voor een kritische dialoog, een ruime blik op de maatschappij en de plaats van de kunsten die er een dynamisch aspect van uitmaken. Technische vaardigheid en initiële materiaalkennis moet de leerling ondersteunen in een persoonlijke uitwerking van taken en opdrachten. De leerling kan hiervoor in gesprek gaan met de leerkracht, wat zijn zelfstandigheid en ontplooiing tot een artistiek bewuste persoonlijkheid zal bevorderen.

 

Visie KSO                                                                                                                                           (°februari 2020)

 • Ons kunstonderwijs is leerlingen opleiden tot creatieve, zelfbewuste, verantwoordelijke mensen. Ons onderwijs bereidt voor op het hoger onderwijs, bij uitstek het hoger kunstonderwijs.
 • Onze Stedelijke Academie/ons KSO is een stimulerende omgeving voor alle leerlingen, personeelsleden, ouders en ondersteuners om te werken
 • Aan eigen creatie en persoonlijk onderzoek
 • Aan eigentijdse artistieke en persoonlijke ontwikkeling
 • Aan zelfstandigheid en zelfredzaamheid
 • Door actief deel te nemen aan het onderwijs en de vorming binnen en buiten de Stedelijke Academie
 • Door kritische dialoog tussen alle berokkenen (concept brede school)

 

Weetje: Napoleon schonk begin 19de eeuw een reeks plaasteren beelden aan de toenmalige Academies om beter te leren tekenen naar Antiek Model. Rond het zwembad en in de verschillende ateliers zie je nog heel wat stukken die op deze collectie teruggaan

Samen leren, samen leven

De Academie staat voor een open blik. Elke leerling kan op zijn of haar manier een volwaardige bijdrage leveren tot onze kunst-onderwijs-gemeenschap.

Leerlingen met een specifieke onderwijsvraag maken een afspraak met de directie en zorgbegeleiders. We houden ervan om van bij de instap in ons KSO met open blik naar de mogelijkheden te kijken. We besteden daarom extra zorg bij het leren kennen van elke individuele leerling op zich, door middel van:

 • Een persoonlijk gesprek bij inschrijving
 • Een individuele zorgfiche bij inschrijving
 • Instaptoetsen voor Nederlands, Engels, Frans en Wiskunde bij de start van het schooljaar

Kom je uit de B-stroom of het BSO? Neem dan contact op voor 1 september zodat je alle info over de toelatingsklassenraad en haar voorwaarden op tijd kent.  

In de begeleiding van onze leerlingen staan we voor 3 kernbegrippen:

 • Communicatie

We vragen een open en eerlijke communicatie met de leerling, diens ouders, eventueel andere begeleiders uit de eigen omgeving en/of de zorg.

Hoe?

 • Je krijgt een uitgebreid inschrijvingsdossier met een kalender van de grote schoolactiviteiten, concrete info over het kostenplaatje van de verschillende vakken en een bevraging van de nood aan extra zorg.
 • Je gebruikt smartschool actief voor je agenda, taken, berichten… Ouders en andere eventuele begeleiding krijgen co-accounts.
 • Er zijn individuele contacten op ouderavonden, infoavonden en persoonlijke gesprekken.
   
 • Inzet

  We vragen een actieve betrokkenheid in ons leren leren, leren doen en leren samen-leven.

Op de Academie staat een hele ploeg van 42 leerkrachten, 4 hulpopvoeders, 2 deeltijdse leerlingbegeleiders, 1 administratieve kracht en 1 directeur klaar om een jaarlang met elke leerling te werken.

Je kennis en kunnen kan je doen groeien door samen te werken met anderen. Je persoonlijke traject kan je enkel uitstippelen met de medewerking van iedereen: leerkrachten, leerlingen, ouders en anderen.

 

 • Alternatief positief
   
 • Ik kan het niet = ik kan het NOG niet

Wie iets gemist heeft, haalt in. Wie achter staat, beent bij. Voor wie plan A niet werkt zijn er nog 25 letters in het alfabet.

Het eigen initiatief van de leerling is belangrijk. Als je positief staat tegenover het alternatief dat we je bieden, kan je een andere weg bewandelen. Je komt sowieso op de bestemming aan.

 

Weetje: De Valerius De Saedeleerprijs wordt jaarlijks uitgereikt aan een eindwerk op de Academie voor Beeldende Kunsten. Het is één van de belangrijkste prijzen voor beeldende kunst in Aalst. Valerius De Saedeleer was een kunstschilder in de Latemse School. Zijn typerende landschappen zijn te zien in het ’t Gasthuys Stedelijk Museum.