Info KSO

TEAM KSO - Dagonderwijs

 


 

Directie & secretariaat

directie
els.talloen@aalst.be
tel. 053 72 39 21
GSM enkel in dringende gevallen of Covidmelding: 0495 82 39 12 tijdens kantooruren.

secretariaat
karlijn.matthys@aalst.be
tel. 053 72 39 65

stage aanvraag
els.talloen@aalst.be
tel. 053 72 39 21

algemeen
stedelijkeacademiebeeldendekunsten.kso@aalst.be
tel. 053 72 39 65
 

 

Leerlingbegeleiding KSO


te bereiken via smartschool-> aan: "leerlingenbegeleiding"
tel. 053 72 39 65

 

Leerlingensecretariaat KSO

2e graad
katrien.vandenborre@aalst.be
tel. 053 72 39 22

3e graad
nancy.denhaese@aalst.be
tel. 053 72 39 18

extra muros
kim.robyns@aalst.be
tel. 053 72 35 86

CLB  Aalst KSO
Zonnestraat 25, 9300 AALST
Nancy.van.den.eeckhout@clbaalst.be
0493 40 50 27 (werktelefoon)
053 60 32 80 (CLB algemeen)
Account Smartschool 'Nancy CLB

Profiel van een Academie-leerling

“De persoonlijkheid van de kunstenaar is iets anders, dan de som van zijn eigenaardigheden.”
Georges Braques, 1882-1963

Wie voor kunstsecundair onderwijs kiest, kiest niet voor doorsnee. Deze “eigenaardigheden” zijn vereist en gewenst voor elke leerling én leerkracht van de Academie:

 • interesse en motivatie in kunst en cultuur
 • interesse in actualiteit
 • nieuwsgierig zijn naar nieuwe onderwerpen in praktijk en theorie
 • bereid zijn om creatief bezig te zijn
 • openstaan voor kritiek
 • respect voor materiaal, werk, tijdschema’s, medeleerlingen, leerkrachten en school
 • zelfstandig en in groep kunnen werken
 • theoretische basiskennis is vereist voor de algemene vakken
 • bereid zijn om thuis te werken voor school: taken afwerken en voorbereiden, lessen studeren
 • en vooral: Kunst-werken is een verhaal dat nooit af is!

Na elk bereikt doel vind je een nieuwe horizon om te verkennen.

Opvoedingsproject van de Academie voor Beeldende Kunsten, KSO

1. Schoolcultuur

De Academie voor Beeldende Kunsten in Aalst is de plaats bij uitstek waar je in een programma van voltijds secundair onderwijs een opleiding in de beeldende kunsten krijgt.

KSO, kunstsecundair onderwijs, combineert de algemene, theoretische vakken zoals in ASO en TSO met een heel specifiek praktijkgericht curriculum in beeldende en architecturale kunsten of in audiovisuele vorming.

In een sfeer van pluralisme en respect voor de eigen persoon, de medemens en de omgeving wordt ernaar gestreefd om de leerlingen zowel algemene kennis als een artistieke basisvorming mee te geven. Het hoofddoel van KSO is in de eerste plaats de doorstroming naar hoger onderwijs, het korte maar ook het lange type, voor te bereiden.

De Academie is een kleinschalige instelling waar alléén kunstonderwijs gegeven wordt. Het gebouw én alle gebruikers ervan ademen kunst en creativiteit. De communicatie met directie en leerkrachten verloopt er rechtstreeks. Leerlingen volgen er enerzijds klassikaal lessen, maar worden ook individueel begeleid in een sterk uitgebouwde leerlingenbegeleiding en in de gespecialiseerde ateliers van de kunstvakken.

Een leerling én personeelslid van de Academie worden verondersteld zich open te stellen voor een kritische dialoog, een ruime blik op de maatschappij en de plaats van de kunsten die er een dynamisch aspect van uitmaken. Technische vaardigheid en initiële materiaalkennis moet de leerling ondersteunen in een persoonlijke uitwerking van taken en opdrachten. De leerling kan hiervoor in gesprek gaan met de leerkracht, wat zijn zelfstandigheid en ontplooiing tot een artistiek bewuste persoonlijkheid zal bevorderen.

 

2. Elementen die in belangrijke mate de schoolsfeer of het schoolklimaat kunnen bepalen

Respect:

 • voor de eigen persoon
 • voor de medemens
 • voor de omgeving                                                    

Openheid:

 • voor de andere
 • voor andere culturen
 • voor experiment
 • voor kritiek

Dynamisme:

Een KSO-leerling kan alleen groeien door permanente oefening en is een zoektocht die zich organisch doorzet. Het werk van een KSO-leerling is nooit af.

Verloop van de lestijden

Elke ma,di,do,vrij van 8.30 uur - 16.20 uur (onder de middag is er een pauze van 50 min.voorzien)

Elke woe van 8.30 uur- 12 uur

 

3. Schoolstructuur

2de graad

1ste jaar

Beeldende en Architecturale Kunsten : 2 opties
(+1u Wiskunde of +1u Beeldende Vorming)
Afgekort: 3BAK

Audiovisuele Vorming
Afgekort: 3AVV

2de jaar

Beeldende en Architecturale Kunsten : 2 opties
 (+1u Wiskunde of +1u Beeldende Vorming)
Afgekort: 4BAK

Audiovisuele Vorming
Afgekort: 4AVV

3de graad

1ste jaar

Architecturale en Binnenhuiskunst

Afgekort: 5ABK

Toegepaste Beeldende Kunst

Afgekort: 5TBK

Vrije Beeldende Kunst

Afgekort:5VBK

Audiovisuele Vorming

Afgekort: 5AVV

2de jaar

Architecturale en Binnenhuiskunst

Afgekort: 6ABK

Toegepaste Beeldende Kunst

Afgekort: 6TBK

Vrije Beeldende Kunst

Afgekort:6VBK

Audiovisuele Vorming

Afgekort: 6AVV

 

Schoolreglement 2020-2021