Info secretariaten KSO

TEAM KSO - Dagonderwijs

 


 

Directie & secretariaat

directie
els.talloen@aalst.be
tel. 053 72 39 21

secretariaat
karlijn.matthys@aalst.be
tel. 053 72 37 51

anouk.dupont@aalst.be
tel. 053 72 31 37

joeri.moreels@aalst.be
tel. 053 72 39 65

stage aanvraag
els.talloen@aalst.be
tel. 053 72 39 21

algemeen
academie.kso@aalst.be
tel. 053 72 39 65
 

Ook onze Academie is steeds gesloten tijdens schoolvakanties...

Leerlingbegeleiding KSO


te bereiken via Smartschool-> aan: "leerlingenbegeleiding"
tel. 053 72 37 75 of 053 72 39 65

Verantwoordelijken: An Troffaes & Marnix De Wit

 

Leerlingensecretariaat KSO

2e graad
katrien.vandenborre@aalst.be
tel. 053 72 39 22

3e graad+boekenverantwoordelijke
nancy.denhaese@aalst.be
tel. 053 72 39 18

extra muros en "buitenlocatie De Kat"
kim.robyns@aalst.be
tel. 053 72 35 86

CLB  Aalst KSO
Zonnestraat 25, 9300 AALST
Nancy.van.den.eeckhout@clbaalst.be
0493 40 50 27 (werktelefoon)
053 60 32 80 (CLB algemeen)
Account Smartschool 'Nancy CLB

Bereikbaarheid scholen met circulatieplan

SCHOLENCIRCULATIEPLAN

Het nieuwe circulatieplan is sinds 16 augustus '21 van kracht in het centrum van Aalst en dat heeft ook een invloed op de bereikbaarheid van de scholen.

Om leerlingen de juiste weg te laten vinden vanaf 1 september '21 is hieronder een overzicht te vinden van alle scholen. Klik de juiste school aan en ontdek op welke manier die school bereikt kan worden met verschillende vervoersmiddelen. 

Meer info en video's over de 7 verschillende fietslijnen vind je hier.

 

BRON: https://www.aalst.be/circulatieplan/bereikbaarheid-scholen-met-circulatieplan

weg naar ABK

UITBREIDING VAN HET KSO-AANBOD IN AALST

September 2022 start het KSO van de Stedelijke Academie voor Beeldende Kunsten met een volledig vernieuwd én uitgebreid studieaanbod in het 4de middelbaar.

Sinds de nieuwbouw in 2016 en een recente grondige renovatie van het oudste deel van de school steeg het leerlingenaantal voor het KSO al met 30%. In het kader van de modernisering van het secundair onderwijs in Vlaanderen kan nu ook het studieaanbod met een flinke opfrissing én uitbreiding starten.

Nieuw aanbod

In het domein Kunst en Creatie zullen leerlingen in het 3de en 4de middelbaar 4 opties hebben. De focust ligt op beeldende en architecturale enerzijds en een audiovisueel aanbod anderzijds. Voor elke mogelijkheid is er een optie Vorming met het oog op alle mogelijkheden in het hoger onderwijs, zowel hogeschool als universiteit. Daarnaast is er ook een optie Kunsten die leerlingen voorbereidt op vooral de bacheloropleidingen en de arbeidsmarkt.

De keuze tussen Vorming en Kunsten laat een bredere oriëntering op maat van het kennen en kunnen van de leerlingen toe. Wie graag nog een stevige basis theorie behoudt, zal zijn gading vinden in de Vorming. Wie net meer wil werken in het atelier, kan dat vanaf september in de opleidingen met Kunsten.

Het kunstonderwijs in Aalst maakt daarmee een aanzienlijke sprong en dicht daarmee de kloof met het aanbod in de dichtstbijzijnde KSO-scholen in Gent en Brussel.

De 4 richtingen op de Academie staan open voor alle jongeren uit de A-stroom van de eerste graad. In het 3de, 4de en 5de middelbaar kan er dus gestart worden, vanuit een vooropleiding in het ASO of TSO.

De opendeurdageditie van 2021 van de Academie werd creatief vervangen door een zeer inspirerende rondleiding via 360°-foto’s. Je vindt de info op de website, instagram en facebook: www.academiebk-aalst.be . De opendeurdag van 2022 gaat door op zaterdag 7 mei 2022 - 9uur. Vanaf die dag om 9u kan je voorinschrijven voor opstart op 01/09/2022 via google forms (=aanmelding=plaats op wachtlijst per klas). Gemist? -> hier een korte samenvatting: Academie voor beeldende kunsten Aalst promo video - YouTube

Na deze off.aanmelding kan je je laten inschrijven op afspraak van 30 juni tot 8 juli '22 en vanaf 16 augustus '22, tussen 9u en 16u, op woe tot 12u. Contact: 053 72 39 65 of academie.kso@aalst.be of je kan je opgeven voor één van de vrijblijvende infomomenten (ALLEN VOLZET) op 7,22 mei, 21 mei, 17 en 18 juni, telkens van 13u-18u met uitzondering van 7/5= 13u-17u.

Profiel van een Academie-leerling

“De persoonlijkheid van de kunstenaar is iets anders, dan de som van zijn eigenaardigheden.”
Georges Braques, 1882-1963

Wie voor kunstsecundair onderwijs kiest, kiest niet voor doorsnee. Deze “eigenaardigheden” zijn vereist en gewenst voor elke leerling én leerkracht van de Academie:

 • interesse en motivatie in kunst en cultuur
 • interesse in actualiteit
 • nieuwsgierig zijn naar nieuwe onderwerpen in praktijk en theorie
 • bereid zijn om creatief bezig te zijn
 • openstaan voor kritiek
 • respect voor materiaal, werk, tijdschema’s, medeleerlingen, leerkrachten en school
 • zelfstandig en in groep kunnen werken
 • theoretische basiskennis is vereist voor de algemene vakken
 • bereid zijn om thuis te werken voor school: taken afwerken en voorbereiden, lessen studeren
 • en vooral: Kunst-werken is een verhaal dat nooit af is!

Na elk bereikt doel vind je een nieuwe horizon om te verkennen.

 

Weetje: De Stedelijke Academie voor Beeldende Kunsten in Aalst werd gesticht in 1805. Daardoor is onze Academie één van de 10 oudste van België.

Opvoedingsproject van de Stedelijke Academie voor Beeldende Kunsten - KSO

1. Schoolcultuur

De Stedelijke Academie voor Beeldende Kunsten in Aalst is de plaats bij uitstek waar je in een programma van voltijds secundair onderwijs een opleiding in de beeldende kunsten krijgt.

KSO, kunstsecundair onderwijs, combineert de algemene, theoretische vakken zoals in ASO en TSO met een heel specifiek praktijkgericht curriculum in beeldende en architecturale kunsten of in audiovisuele vorming.

In een sfeer van pluralisme en respect voor de eigen persoon, de medemens en de omgeving wordt ernaar gestreefd om de leerlingen zowel algemene kennis als een artistieke basisvorming mee te geven. Het hoofddoel van KSO is in de eerste plaats de doorstroming naar hoger onderwijs, het korte maar ook het lange type, voor te bereiden.

De Stedelijke Academie is een kleinschalige instelling waar alléén kunstonderwijs gegeven wordt. Het gebouw én alle gebruikers ervan ademen kunst en creativiteit. De communicatie met directie en leerkrachten verloopt er rechtstreeks. Leerlingen volgen er enerzijds klassikaal lessen, maar worden ook individueel begeleid in een sterk uitgebouwde leerlingenbegeleiding en in de gespecialiseerde ateliers van de kunstvakken.

Een leerling én personeelslid van de Academie worden verondersteld zich open te stellen voor een kritische dialoog, een ruime blik op de maatschappij en de plaats van de kunsten die er een dynamisch aspect van uitmaken. Technische vaardigheid en initiële materiaalkennis moet de leerling ondersteunen in een persoonlijke uitwerking van taken en opdrachten. De leerling kan hiervoor in gesprek gaan met de leerkracht, wat zijn zelfstandigheid en ontplooiing tot een artistiek bewuste persoonlijkheid zal bevorderen.

 

2. Elementen die in belangrijke mate de schoolsfeer of het schoolklimaat kunnen bepalen

Respect:

 • voor de eigen persoon
 • voor de medemens
 • voor de omgeving                                                    

Openheid:

 • voor de andere
 • voor andere culturen
 • voor experiment
 • voor kritiek

Dynamisme:

Een KSO-leerling kan alleen groeien door permanente oefening en is een zoektocht die zich organisch doorzet. Het werk van een KSO-leerling is nooit af.

Verloop van de lestijden

Elke ma,di,do,vrij van 8.30 uur - 16.20 uur (onder de middag is er een pauze van 50 min.voorzien)

Elke woe van 8.30 uur- 12 uur

 

Schoolreglement 2022-2023