Covid-19 info DKO

Beste leerling,
Beste ouder,

De lessen aan het DKO zijn tijdelijk geschorst, vanaf maandag 29 maart tot en met zaterdag 3 april. Op vrijdag 26 maart en zaterdag 27 maart gaan de lessen dus gewoon door.
Vanaf 29 maart is de academie DKO gesloten. De eerstvolgende les is na de paasvakantie op dinsdag 23 april.

Er worden in de week van 29 maart tot 3 april geen online-lessen gegeven. Het personeel heeft die week geen vakantie maar voert taken uit voor de academie die door de corona uitgesteld waren. 

Tot nader order zullen de lessen vanaf 23 april doorgaan onder de volgende maatregelen:

Omdat de situatie voor het secundair onderwijs, het KSO, gewijzigd is sinds 22-03-2021, zijn er kleine extra aanpassingen ingevoerd om de groepen leerlingen KSO te scheiden van de leerlingen DKO. We kunnen dit doen met een zo klein mogelijke impact op jullie manier van les volgen en van werken aan onze academie.

sinds 27-01, 29-01 en 18-03.

We kunnen blijven meegeven dat in grote lijnen de lessen kunnen blijven doorgaan, mits het naleven van extra voorwaarden die we een tijd geleden met de preventieadviseur van de stad Aalst en samen met de leerkrachten hebben bepaald (veiligheidsplan). Voor de kinderen tot 12 jaar verandert er niet veel, al zullen we de lessen nog veiliger dan voorheen organiseren.
Sinds 27 januari beperken we de grootte van de groepen tot maximaal 10 leerlingen en is het aanbevolen dat leerlingen hun vrijetijdsactiviteiten beperken tot één. De academie hoeft dit niet te controleren.
Vanaf 29-01 heeft de stad Aalst (het schoolbestuur) beslist dat de leerlingen van het 5° en 6° leerjaar verplicht een mondmasker moeten dragen in de les.  
Sinds 18 maart is deze bovenstaande regel een verplichting in heel Vlaanderen én uitgebreid met alle klasgenootjes van de 5° en 6° leerjaren. Voor onze graadklassen in de filialen betekent dit dat de andere kinderen die in de klas zitten met kinderen van het 5° en 6° leerjaar in de klas ook een mondmasker moeten dragen.

De leerkrachten brengen jullie ook op de hoogte van de specifieke afspraken per atelier of deden dit al vandaag. 
In de ateliers van +12 jarigen en +18 jarigen, waar leerlingen toch noodgedwongen één of meerdere lessen moeten overslaan, geven de leerkrachten inspirerende taken mee die jullie thuis kunnen uitvoeren, als voorbereiding op de volgende les.
 

 • Voor de kinderen tot 12 jaar
  • De leerlingen kunnen naar de lessen blijven komen in groepen van maximaal 10 leerlingen. Voor de meeste groepen, niet voor alle, is er een regeling uitgewerkt door de leerkracht met een A en een B-week.
  • De leerlingen van het 5° en 6° leerjaar én de eventuele andere klasgenootjes in de les (filialen), dragen binnen een mondmasker.
  • De lessen worden veilig georganiseerd; elke leerling heeft een vaste werkplek op minstens 1,5m afstand, aparte materiaalbakjes per groep, werkplekken worden bij begin en einde van de les ontsmet
    
 • Voor de leerlingen +12 jaar en +18 jaar
  • Voor hen blijft het 1-op-1-onderwijs met maximaal 4 personen per ruimte, aangevuld met afstandsonderwijs (in diverse vormen, per atelier).
   Ter voorbereiding, of als na-bereiding, van dit lesmoment, kunnen tot maximaal 4 leerlingen per atelierruimte (10m2 per leerling) aanwezig zijn, gedurende een volledig lesmoment van 4 lestijden. Meestal zijn er per atelier meerdere ruimtes ter beschikking.
   Hiermee vermijdt de academie onveilige circulatiestromen van leerlingen die naar hun lesmoment komen en kunnen we kwaliteitsvolle leertijd en lesmomenten aanbieden. Iedereen komt op afspraak met zijn of haar leerkracht.
  • We houden hierbij eveneens rekening dat de leerlingen op meer dan 1,5m en maximaal ver elkaar op afstand kunnen blijven.
  • Iedereen draagt steeds een mondmasker, ook als men individueel het 1-op-1 lesmoment aan het voorbereiden is in het atelier. Enkel een face-shield is onvoldoende als bescherming. In combinatie met een mondmasker biedt een face-shield een hoge graad van bescherming.
    
 • Voor de komende twee weken, tot aan de paasvakantie:
  Tijdens de KSO-lestijd
  (dinsdag- en donderdagnamiddag van 12u50 tot 16u20) dienen we nieuwe afspraken te maken om de leerlingen DKO gescheiden te houden van de leerlingen KSO.
  • De leerlingen DKO kunnen in de namiddag pas vanaf 12u55 het schoolterrein betreden.
   Dit is na 5' na de aanvang van de lessen KSO. 
  • Voor de pauze in de namiddag geldt hetzelfde principe. In KSO is er pauze van 14u30 tot 14u40.  Om deze reden laten we voor DKO de pauze pas starten om 14u45 en duren tot 15u00. Tot die tijd zal het zwart hek op slot blijven.
   De scholen KSO en DKO dienen er alles aan te doen om 'bezoekers' en niet-essentiële derden buiten het schoolterrein te houden. Tijdens de DKO-pauze zal het hek worden geopend en kunnen leerlingen +18j even naar buiten (winkeltje, parkeerschijf, rookpauze buiten het schoolterrein aan overzijde van de straat...).
  • Leerlingen DKO zullen ten vroegste de les verlaten vanaf 16u35 (tenzij met uitdrukkelijke toestemming van de leerkracht). Dan hebben de meeste leerlingen van het KSO het schoolterrein verlaten.
  • Het is voor niemand toegestaan om zich op te houden in de gangen, sasruimte of in de refter. Indien men voor of na de les, of tijdens de pauze iets wilt eten of drinken, dient dit buiten te gebeuren. Bij slecht weer blijft men in het atelier.

 

Bedankt voor jullie begrip, hou het veilig en veel plezier verder!

 

 

Wouter Cornillie

 

Directeur

Stedelijke Kunstacademie voor Beeldende Kunsten DKO Aalst

 

Boodschap van het lerarenteam Stedelijke Academie voor Beeldende Kunsten DKO Aalst.

Samen met het lerarenteam zijn we ons terdege van bewust dat de leerlingen aan het deeltijds beeldend kunstonderwijs met deze gewijzigde maatregel hard getroffen zijn. We hopen met alle academies voor beeldende kunsten op ondersteunende maatregelen van de Vlaamse overheid, ivm het inschrijvingsgeld, een extra kans op blijven zitten, het behouden van het huidige lesurenpakket gedurende de twee volgende jaren,…

Graag lichten we hier even toe voor welke moeilijke uitdagingen we samen met jullie komen te staan en hoe we dit – samen – zullen aanpakken.

 • Niet veiliger
  We vinden 1-op-1 lesgeven niet veiliger dan 4 leerlingen per ruimte laten werken, zoals code rood (van 14 oktober 2020) beschreef, of 10 leerlingen zoals in het volwassenonderwijs (CVO) wel mogelijk is. Bij 1-op-1 onderwijs is de kans op veel ongecontroleerde circulatie op de academie veel groter.
  • We begrijpen dat het algemeen uitgangspunt van de Vlaamse regering, om zoveel mogelijke contacten te beperken, door iedereen moet ondersteund worden en zullen er alles aan doen om dit veilig te laten verlopen. Verder overleg met de preventiedienst van de stad Aalst zal duidelijk maken wat de mogelijkheden zijn.
 • Gelijkheidsbeginsel
  Deze wijziging staat in contrast met wat bij de collega’s van het CVO (volwassenonderwijs, bv taalopleidig) wel mogelijk is, namelijk lesgeven aan 10 leerlingen. Bij ons zijn leerlingen stil, waardoor ze weinig tot geen druppeltjes en aerosoles verspreiden, in tegenstelling tot lesmomenten waar leerlingen hardop moeten praten (taalcursussen).
  • Onze onderwijsniveau wordt als niet essentieel gezien en ondergaat om deze reden deze harde maatregelen. We dienen we ons hier bij neer te leggen, voor de gezondheid van ieder en uit solidariteit met de andere onderwijsniveau’s.
 • Minder kwaliteit
  Beeldend kunstonderwijs kan niet even kwaliteitsvol worden vervangen door 1-op-1 onderwijs of door afstandsonderwijs. Dit bedreigt de leercurve van elke leerling aanzienlijk.
  • We zullen er alles aan doen om de leerlingen toch maximaal te ondersteunen in zijn beeldende artistieke ontwikkeling.
 • Vertraagd werkproces
  Leerlingen kunnen niet in het atelier werken maar bij gebrek aan materiaal, gereedschap en begeleiding, kunnen de meeste leerlingen ook niet thuis werken.  
  • De academie zal zo maximaal mogelijk materiaal en gereedschap ter beschikking stellen voor haar leerlingen.
 • Beperkte begeleiding
  Via digitale kanalen (afstandsonderwijs) en de 1-op-1-contacten gaat veel visuele en verbale informatie verloren in het communicatie tussen de leerlingen en met de leerkracht. 
  • Tegen deze grote beperking kunnen we niet veel inbrengen, maar toch zullen we vanuit de academie al het mogelijke doen om deze beperking om te buigen in nieuwe kansen en mogelijkheden. Via diverse sociale media (whatsapp, mail, google classroom, website academie,…), waarmee verschillende ateliers te werk gaan, merken we boeiende, nooit eerder geziene, leerzame en stimulerende interacties op met de leerkrachten en tussen de leerlingen.
 • Verschraling van de leerinhoud
  Weinig leerdoelen in de Beeldende kunsten lenen zich om via de nog resterende werkvormen (1-op-1 en op afstand) aan te bieden en de leerlingen in te begeleiden.
  • Ook op dit vlak zullen we er alles aan doen om van deze situatie nieuwe mogelijkheden te ontdekken die verrijkend zijn voor iedereen.

 

meer info vind je op:
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/update-corona-hoe-opstarten-na-de-herfstvakantie

Bedankt voor uw begrip. 

 

In naam van het voltallige team,
leerkrachten, administratief personeel en het poetspersoneel,

Wouter Cornillie

directeur

Stedelijke Academie voor Beeldende Kunsten DKO Aalst

 

info:

De toegang tot het schoolterrein voor alle leerlingen en leerkrachten blijft deze aan de Nieuwbeekstraat nr 3 (zwart hekken). Leerkrachten kunnen ook gebruik maken van de personeelsdeur aan de kleine parking aan de Capucienenlaan. 
De toegangsdeur voor gasten, leveranciers en werklieden, blijft de hoofdingang aan de Capucienenlaan nr 8. 
Wie de tentoonstelling 'Jurywerken 2020' in de Gaanderij wenst te bezoeken, kan dat mits voorafgaandelijke telefonische reservatie. Het maximaal aantal bezoekers op hetzelfde moment is 10 personen. Deze gasten kunnen niet verder de gebouwen van de academie betreden.

De klas-en atelierruimtes worden verder na elke les extra verlucht en geventileerd. Ook worden door de leerkrachten en leerlingen de contactoppervlaktes in het atelier (deurkrukken, tafelbladen, stoelen en gereedschap) voor en na de lessen gereinigd. 

Ons aanbod?
Nieuwsgierig naar de variëteit van ons aanbod? Zie enkele van de initiatieven van tijdens de lock-down vorig schooljaar  op ons 'virtueel aanbod', https://www.academiebk-aalst.be/dko/virtueel-aanbod.

Op de website www.info-coronavirus.be geeft de federale overheidsdienst volksgezondheid een antwoord op de meest gestelde vragen over het coronavirus. Je vindt er meer achtergrondinfo over het virus en hoe de Belgische overheid zich voorbereidt. Je kunt ook telefonisch contact opnemen via het gratis infonummer 0800 14 689.

Meer praktische info op https://www.academiebk-aalst.be/dko/inschrijven.  

STEDELIJKE ACADEMIES VOOR BEELDENDE KUNSTEN

Capucienenlaan 8 –9300  Aalst

Deeltijds kunstonderwijs
053 72 39 65
wouter.cornillie@aalst.be
stedelijkeacademiebeeldendekunsten.dko@aalst.be

Voltijds kunstonderwijs
053 72 39 65
els.talloen@aalst.be
stedelijkeacademiebeeldendekunsten.kso@aalst.be

 

nl-134651.pdf