Covid-19 info DKO

Beste leerling,
Beste ouder,

Code geel in het onderwijs

Na bijna 2 moeilijke jaren kunnen de coronamaatregelen nu verregaand versoepeld worden. Nu het Overlegcomité heeft bepaald dat de brede samenleving klaar is voor die stap, schakelen ook de scholen, academies, centra en internaten vanaf maandag 7 maart naar code geelvan de onderwijsbarometer. Minister Ben Weyts en alle onderwijspartners willen directies, leraren, personeelsleden en leerlingen van harte bedanken voor alle inspanningen en opofferingen sinds de start van de pandemie. 

In deze update lees je welke versoepelingen er concreet worden doorgevoerd en wat ongewijzigd blijft.

Wat betekent fase geel concreet op school?

Wat verandert er vanaf maandag 7 maart?

 • Leerlingen en personeelsleden van alle onderwijsniveaus moeten geen mondmaskermeer dragen.
  Opgelet: mondmaskers zijn voor +12-jarigen wel nog verplicht op het openbaar vervoer. Op het collectief vervoer - zoals busvervoer naar het zwembad of een extra-muros activiteit en het leerlingenvervoer voor het buitengewoon onderwijs - is een mondmasker dragen aanbevolen. De ouders beslissen of hun kind een mondmasker draagt en voorzien er een in dat geval. 
 • Activiteiten buiten de schooluren zoalsschoolfeesten, opendeurdagen, infoavonden ... zijn toegelaten volgens de regels die gelden in de samenleving bij code geel.
 • Vergaderingen met personeelsleden, maar ook de schoolraad, leerlingenraad, ouderraad, bijscholingen en pedagogische studiedagen moet je niet langer digitaal organiseren. 
 • Telewerk is niet langer verplicht voor telewerkbare functies.
 • Vermengen van klasgroepen is toegestaan. Leerlingen moeten geen vaste plaats meer krijgen in het klaslokaal.
 • Niet-essentiële derden tijdens de schooluren zijn toegelaten.

 

Wat blijft ongewijzigd?

 • Extra-murosactiviteiten kunnen plaatsvinden volgens de regels in de samenleving. Hou voor (meerdaagse) uitstappen ook rekening met de reisregels.
 • Oudercontacten kunnen fysiek plaatsvinden.
 • Ventileer en verlucht maximaal op basis van CO2-metingen in elk klaslokaal, eet- en vergaderzaal en de lerarenkamer.
 • Organiseer wat je gemakkelijk buiten kan organiseren ook zo veel mogelijk buiten.
 • Probeer om zo veel mogelijk afstand te houden. Tracht drukte aan de schoolpoort te vermijden en wijs ook daar op het belang van afstand houden.
 • Pas basishand- en hoesthygiëne toe.
 • Wie ziek of besmet is, blijft thuis.
 • Het is altijd mogelijk dat de lokale risicoanalyse aanleiding geeft tot extra maatregelen in samenspraak met de preventieadviseur.
   
 • Contactonderwijs blijft de regel. In functie van de onderwijskwaliteit, kan je altijd afstandsonderwijs of hybride onderwijs organiseren.

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus/coronavirus-2021-2022/coronamaatregelen-schooljaar-2021-2022

Pandemiefase tot en met 6 maart: oranje. Vanaf 7 maart: geel. De pagina's over coronamaatregelen worden vanaf 7 maart 2022 aangepast aan de beslissingen van het Overlegcomité van 4 maart 2022.

Ons aanbod?
Nieuwsgierig naar de variëteit van ons aanbod? Zie enkele van de initiatieven van tijdens de lock-down vorig schooljaar  op ons 'virtueel aanbod', https://www.academiebk-aalst.be/dko/virtueel-aanbod.

Op de website www.info-coronavirus.be geeft de federale overheidsdienst volksgezondheid een antwoord op de meest gestelde vragen over het coronavirus. Je vindt er meer achtergrondinfo over het virus en hoe de Belgische overheid zich voorbereidt. Je kunt ook telefonisch contact opnemen via het gratis infonummer 0800 14 689.

Meer praktische info op https://www.academiebk-aalst.be/dko/inschrijven.  

STEDELIJKE ACADEMIES VOOR BEELDENDE KUNSTEN

Capucienenlaan 8 –9300  Aalst

Deeltijds kunstonderwijs
053 72 39 65
wouter.cornillie@aalst.be
stedelijkeacademiebeeldendekunsten.dko@aalst.be

Voltijds kunstonderwijs
053 72 39 65
els.talloen@aalst.be
stedelijkeacademiebeeldendekunsten.kso@aalst.be

 

nl-134651.pdf