Projectatelier Tekenkunst

Projectatelier Tekenkunst voor volwassenen of  elke -18 jarige die via een proef aantoont de basiscompetenties van de middelbare graad, waartoe de studierichting in het DKO behoort, verworven heeft.
2 lesbeurten van 4 lesuren/week over 5 leerjaren.

Specialisatiegraad
2 lesbeurten van 4 lesuren/week over 2 leerjaren.

 

Projectatelier Tekenkunst


In het projectatelier wordt ingezet op de verdere uitbouw van het eigen traject en de persoonlijke beeldtaal.

Dit is een atelier met een ruime visie waarin het niet meer zozeer draait om ‘leren’ schilderen of tekenen, maar wel om het verder exploreren van het medium in functie van de eigen intenties als kunstenaar. Daarbij staat natuurlijk het eigen werk centraal. We verwachten dan ook een grote zelfstandigheid van de studenten, maar tegelijk bieden we een zeer persoonlijke begeleiding waarmee we trachten om het creatieproces vormelijk, technisch en inhoudelijk verder uit te dagen.

Verschillende technieken binnen de schilder- en tekenkunst kunnen worden onderzocht, maar ook de overstap naar andere disciplines is zeker mogelijk of zelfs wenselijk.

Het leren presenteren van het werk wordt als een belangrijk onderdeel van deze opleiding beschouwd. Op welke manier komt het werk het best tot zijn recht? Hoe wordt het gecombineerd met ander werk? Dergelijke vragen onderzoeken ook de verhouding van het werk en de toeschouwer. Komt de boodschap, de ervaring, de emotie,… die ik wil overbrengen wel voldoende tot zijn recht? De zoektocht naar de presentatiewijze biedt soms andere inzichten op het werk zelf waardoor nieuwe paden bewandeld kunnen worden en plotse verrassingen over het eigen werk kunnen opduiken. 

We streven ernaar dat je als student binnen het projectatelier nog bewuster een eigen beeldend onderzoek gaat voeren, een kritische kijk ontwikkelt en jezelf steeds opnieuw gaat bevragen om op die manier het eigen werk telkens weer (her)uit te vinden binnen de persoonlijk ontwikkelde beeldtaal.

 

 


Projectatelier Tekenkunst

  • dinsdag- en donderdagavond van 18 tot 21.30 uur