Projectatelier Tekenkunst

Projectatelier Tekenkunst voor volwassenen of  elke -18 jarige die via een proef aantoont de basiscompetenties van de middelbare graad, waartoe de studierichting in het DKO behoort, verworven heeft.
2 lesbeurten van 4 lesuren/week over 5 leerjaren.

Specialisatiegraad
2 lesbeurten van 4 lesuren/week over 2 leerjaren.

 

Projectatelier Tekenkunst

In dit atelier zoeken we samen naar de verdere uitbouw van jouw eigen traject en je persoonlijke beeldtaal.

We hebben een ruime visie waarbij het niet meer zozeer draait om het ‘leren’ schilderen of tekenen, maar wel om het verder exploreren van jouw medium en dit in functie van de intenties die je hebt als kunstenaar. We verwachten een grote zelfstandigheid, maar tegelijk bieden we ook een zeer persoonlijke begeleiding aan op jouw tempo. Hierbij trachten we het creatieproces zowel vormelijk, technisch als inhoudelijk verder uit te dagen. We onderzoeken verschillende teken- en schildertechnieken, maar ook de overstap naar andere disciplines is zeker mogelijk en zelfs wenselijk.

 

Ook het leren presenteren van het eigen werk zien we als een belangrijk onderdeel van deze opleiding. Op welke manier komt dit werk het beste tot zijn recht? Hoe wordt het eventueel gecombineerd met een ander werk? Door dit standpunt in te nemen, onderzoeken we meer de verhouding tussen het werk en de toeschouwer. Komt de boodschap, de ervaring of de emotie die ik zelf wil overbrengen wel voldoende tot uiting? We streven er naar dat je als student nog bewuster een eigen beeldonderzoek kan voeren, een kritische kijk kan ontwikkelen en jezelf en jouw werk steeds opnieuw in vraag kan stellen.

 

We bewandelen samen een pad met nieuwe ontdekkingen, soms met omwegen of onverwachte verschuivingen, maar ervaar deze absoluut niet als obstakels. Geniet juist van toevalligheden en laat je verleiden door het experiment. Toon jouw interesses en fascinaties en laat je prikkelen door nieuwe input. Ervaar dit alles als een boeiende zoektocht, waar mislukkingen niet bestaan en laat je vooral verrassen door die mooie eigenzinnigheid in jouw werk.
 


Projectatelier Tekenkunst

  • dinsdag- en donderdagavond van 18 tot 21.30 uur